Gefunden 688 Ergebnisse für: avea

 • spunând celui de-al şaselea înger care avea trâmbiţa: „Dezleagă-i pe cei patru îngeri care sunt legaţi la râul cel mare al Eufrátului!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 9, 14)

 • El avea în mână o carte mică, deschisă. Şi-a pus piciorul drept pe mare, iar pe cel stâng pe pământ (Apocalipsul sf. apostol Ioan 10, 2)

 • Şi s-a arătat în cer un semn mare: o Femeie îmbrăcată în soare; ea avea luna sub picioarele ei, iar pe cap o coroană de douăsprezece stele. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 1)

 • iar Femeia a fugit în pustiu, acolo unde avea un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo timp de o mie două sute şaizeci de zile. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 6)

 • Şi am văzut o Fiară ridicându-se din mare, având zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece diademe, iar pe capete, nume de blasfemie. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 1)

 • Şi am văzut o altă Fiară ridicându-se din pământ: avea două coarne ca de miel şi vorbea ca dragonul. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 11)

 • Şi-i înşală pe locuitorii pământului prin semnele pe care i-a fost dat să le facă înaintea Fiarei, zicându-le celor care locuiesc pe pământ să facă un chip al Fiarei care avea rana [produsă] de sabie şi totuşi trăia. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 14)

 • Şi am văzut un alt înger zburând în partea cea mai înaltă a cerului. El avea o evanghelie veşnică pentru a o vesti tuturor locuitorilor de pe pământ: fiecărui neam şi trib, [fiecărei] limbi şi [fiecărui] popor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 6)

 • Iar femeia era îmbrăcată în purpură şi în roşu aprins, împodobită cu aur, cu pietre preţioase şi mărgăritare. Avea în mână un potir din aur plin cu lucrurile abominabile şi necurăţiile desfrânării sale. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 4)

 • Pe frunte avea scris un nume misterios: „Babilónul cel mare, mama desfrânatelor şi a lucurilor abominabile ale pământului”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 5)

 • După acestea, am văzut un alt înger care cobora din cer şi avea o mare putere, iar pământul a strălucit de gloria lui. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 18, 1)

 • Ea avea gloria lui Dumnezeu. Splendoarea ei era ca a unei pietre de mare preţ, ca a unei pietre de iaspis cristalin. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 21, 11)


“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina