Gefunden 248 Ergebnisse für: Iosíf

 • Şi i-a pus numele Iosíf, zicând: „Domnul să-mi mai dea un alt fiu!”. (Cartea Genezei 30, 24)

 • După ce Rahéla l-a născut pe Iosíf, Iacób i-a zis lui Lában: „Lasă-mă să mă duc la locul meu și în ţara mea! (Cartea Genezei 30, 25)

 • Le-a pus pe servitoare cu copiii lor înainte, pe Léa şi copiii după ei şi pe Rahéla şi Iosíf în urmă. (Cartea Genezei 33, 2)

 • apoi s-au apropiat şi Léa şi copiii ei şi s-au prosternat; iar la urmă s-au apropiat Iosíf şi Rahéla şi s-au prosternat. (Cartea Genezei 33, 7)

 • fiii Rahélei: Iosíf şi Beniamín; (Cartea Genezei 35, 24)

 • Acestea sunt generațiile lui Iacób. Iosíf, când avea şaptesprezece ani, era păstor împreună cu fraţii lui la turmă; fiind el tânăr, era cu fiii Bílhăi şi cu fiii Zílpei, soţiile tatălui său. Iosíf venea la tatăl lor cu ceea ce se vorbea rău despre părinții lor. (Cartea Genezei 37, 2)

 • Israél îl iubea pe Iosíf mai mult decât pe toţi ceilalţi fii ai săi pentru că era fiul bătrâneţilor sale şi-i făcuse o tunică cu mâneci lungi. (Cartea Genezei 37, 3)

 • Iosíf a avut un vis şi l-a făcut cunoscut fraţilor săi, care l-au urât şi mai mult. (Cartea Genezei 37, 5)

 • Israél i-a zis lui Iosíf: „Oare fraţii tăi nu pasc [oile] la Síhem? Vino, te voi trimite la ei!”. El a răspuns: „Iată-mă!”. (Cartea Genezei 37, 13)

 • I-a zis [Israél]: „Du-te, aşadar, şi vezi dacă fraţii tăi sunt în pace şi dacă turma este bine şi adu-mi veşti!”. L-a trimis din valea Hebrón şi [Iosíf] a ajuns la Síhem. (Cartea Genezei 37, 14)

 • Omul acela a zis: „Au plecat de aici; căci i-am auzit, spunând: «Să mergem la Dotán!»”. Iosíf a mers după fraţii săi şi i-a găsit la Dotán. (Cartea Genezei 37, 17)

 • Când Iosíf a sosit la fraţii săi, ei l-au dezbrăcat pe Iosíf de tunica sa, de tunica aceea cu mâneci lungi care era pe el, (Cartea Genezei 37, 23)


“Deve-se caminhar em nuvens cada vez que se termina uma confissão!” São Padre Pio de Pietrelcina