Encontrados 21 resultados para: szeretetben

  • Titeket meg gyarapítson és gazdagítson az Úr szeretetben egymás és mindenki iránt, mint ahogy mi is szeretünk titeket! (Tesszalonikaiaknak írt I. levél 3, 12)

  • Azáltal üdvözül, hogy vállalja az anyaságot, kitart a hitben, a szeretetben, a szegénységben és a tisztességben. (Timóteusnak írt I. levél 2, 15)

  • Senki ne becsüljön le ifjú korod miatt, de légy is a hívek példaképe beszédben, viselkedésben, szeretetben, hitben és tisztaságban. (Timóteusnak írt I. levél 4, 12)

  • Az idõs férfiak józanok, tisztességesek, megfontoltak legyenek a hitben, szeretetben és türelemben. (Titusznak írt levél 2, 2)

  • Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad. (Szent János I. levele 4, 16)

  • A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelemnek köze van a büntetéshez. Aki tehát fél, abban nem tökéletes a szeretet. (Szent János I. levele 4, 18)

  • Legyen velünk az Atyaistennek és Jézus Krisztusnak, az Atya Fiának kegyelme, irgalma és békéje, igazságban és szeretetben! (Szent János II. levele 1, 3)

  • Ez a szeretet azt jelenti, hogy parancsai szerint éljünk. Ez hát a parancs, mint ahogy kezdettõl fogva hallottátok, hogy éljetek szeretetben. (Szent János II. levele 1, 6)

  • Irgalomban, békében és szeretetben bõven legyen részetek! (Szent Júdás levele 1, 2)


“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina