Encontrados 25 resultados para: olaj

 • Az olaj, a must és a gabona elsejét és javát, amit felajánlanak az Úrnak; (szintén) neked adom. (Számok könyve 18, 12)
 • Elizeus azt válaszolta: "Mit tegyek veled? Add ide, amid van házadban!" Az így felelt: "Nincs semmi egyebe szolgálódnak házában, csak egy korsója, s benne olaj." (Királyok II. könyve 4, 2)

 • Amikor az edények megteltek, azt mondta az egyik fiának: "Nyújts ide még egy korsót!" De az azt felelte: "Nincs több edény." Ezzel az olaj megszûnt folyni. (Királyok II. könyve 4, 6)

 • a síkságon levõ olaj- és fügefáké Joás, (Krónikák I. könyve 27, 28)

 • Miután így biztosította az erõdítményeket, parancsnokokat rendelt föléjük, továbbá étel, olaj és bor számára raktárakat rendezett be. (Krónikák II. könyve 11, 11)

 • 100 talentum ezüst, 100 kor búza, 100 bat bor, 100 bat olaj erejéig, sót pedig korlátlanul. (Ezdrás könyve 7, 22)

 • Ezekbe a kamrákba kell Izrael fiainak és Lévi fiainak a gabona, az újbor és az olaj járandóságot vinni. Ott vannak a szentély edényei, a szolgálatot teljesítõ papok, a kapuõrök és az énekesek is. (40c) Többé nem hanyagoljuk el Istenünk házát. (Nehemiás könyve 10, 40)
 • Odaadtam Áron fiainak, a papoknak, hogy tegyék az áldozati oltárra. A bor és a gabona, az olaj, a gránátalma és az egyéb gyümölcs tizedét Lévi fiainak adtam át, akik Jeruzsálemben teljesítettek szolgálatot. A második tizedet hat egymás utáni éven át eladtam, aztán elmentem és felhasználtam Jeruzsálemben. (Tóbiás könyve 1, 7)

 • Arca olyan sima, mint a vaj, de szívében háborút forgat. Látszatra beszéde enyhítõ olaj, de a valóságban kivont éles kard. (Zsoltárok könyve 55, 22)

 • a szívét meg borral vidíthassa hogy az olaj kenetül szolgáljon fejére, s a kenyér erõt kölcsönözzön neki. (Zsoltárok könyve 104, 15)

 • Fedje el az átok, mint a köntös, hatoljon belsejébe, miként a víz, hassa át csontjait, mint az olaj! (Zsoltárok könyve 109, 18)

 • Olyan az, mint a drága olaj a fejen, amely lecsordul a szakállra, lecsordul Áron szakállára, palástja szegélyére. (Zsoltárok könyve 133, 2)
“Imitemos o coração de Jesus, especialmente na dor, e assim nos conformaremos cada vez mais e mais com este coração divino para que, um dia, lá em cima no Céu, também nós possamos glorificar o Pai celeste ao lado daquele que tanto sofreu”. São Padre Pio de Pietrelcina