Encontrados 26 resultados para: mindenkorra

 • akkor gazdája vigye õt Isten elé és állítsa az ajtóhoz, vagy az ajtófélfához. Gazdája fúrja át a fülét egy árral, s attól kezdve mindenkorra rabszolgája marad. (Kivonulás könyve 21, 6)

 • A leviták házaira, amelyek az õ városaikban vannak, mindenkorra vonatkozik a visszaváltás joga. (Leviták könyve 25, 32)

 • Áron fiai, a papok fújják a kürtöt, s ez a szokás maradjon meg egyszer s mindenkorra, az eljövendõ nemzedékekre is kötelezõ szabálynak. (Számok könyve 10, 8)

 • Még a következõ is a te részed lesz: azt az adományt, amelyet Izrael fiainak lengetéssel kell felajánlaniuk, neked és fiaidnak és leányaidnak adom egyszer s mindenkorra megilletõ osztályrészül; mindenki ehet belõle, aki a családodban tiszta. (Számok könyve 18, 11)

 • Hanem aki a hamvakat összegyûjti, szintén mossa ki a ruháját, és tisztátalan marad estig. Izrael fiai és a körükben tartózkodó idegen számára egyszer s mindenkorra szóló rendelkezés: (Számok könyve 19, 10)

 • fogd az árat, s lyukat fúrva vele a fülébe, kösd az ajtóhoz - így egyszer s mindenkorra rabszolgád marad. Rabszolganõddel is így tégy. (Második Törvénykönyv 15, 17)

 • Egyszer s mindenkorra rajtad s utódaidon maradnak, jelnek és csodának. (Második Törvénykönyv 28, 46)

 • Dávid ezt válaszolta Achisnak: "Rendben van. Majd meglátod, mit visz végbe szolgád." Erre Achis azt mondta Dávidnak: "Jól van, megteszlek testõrömmé egyszer s mindenkorra." (Sámuel I. könyve 28, 2)

 • Királyságát mindenkorra megerõsítem, ha odaadóan megtartja parancsaimat és törvényeimet, úgy, mint a mai napon. (Krónikák I. könyve 28, 7)

 • Esetleg majd szerzõdést köt veled, hogy fogadd szolgádul egyszer s mindenkorra? (Jób könyve 40, 28)

 • "Eltaszít az Isten egyszer s mindenkorra? Nem lesz már soha irgalmas? (Zsoltárok könyve 77, 8)

 • Elengedem minden tartozásodat, amivel a királyi kincstárnak tartozol és minden adódat is, ami a jövõben járna tõled a koronának, mostantól egyszer s mindenkorra. (Makkabeusok I. könyve 15, 8)


“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina