Encontrados 12 resultados para: fülem

 • Így szólt anyjához: "Az az 1100 ezüst, amit elvettek tõled, s ami miatt te átkot mondtál, amihez - saját fülem hallatára - azt is hozzáfûzted: (2b) nézd, itt van a kezemben, én vettem el. (2c) Anyja így szólt: "Az Úr áldja meg az én fiamat!" (Bírák könyve 17, 2)

 • Szemem tehát nyitva lesz, és fülem figyel az imádságra, amelyet ezen a helyen mondanak. (Krónikák II. könyve 7, 15)

 • Titokzatos szózat lopakodott hozzám, és a fülem felfogja suttogását. (Jób könyve 4, 12)

 • Valóban, te fülem hallatára mondtad, tisztán ki is vettem szavaidnak hangját: (Jób könyve 33, 8)

 • Te nem kívánsz véres vagy ételáldozatot, de megnyitottad fülem a hallásra. Nem követelsz égõ- és engesztelõ áldozatot, (Zsoltárok könyve 40, 7)

 • Szemem letekint ellenségeimre, fülem hallja a gonoszokat. (Zsoltárok könyve 92, 12)

 • Nevelõim szavát hallatlanra vettem, nem fordítottam fülem tanítóim felé. (Példabeszédek könyve 5, 13)

 • Sok efféle dolgot látott már a szemem, a fülem pedig még különbeket is hallott: (Sirák fia könyve 16, 5)

 • Ha egy kissé felé fordítottam fülem, máris kaptam, nagy bölcsességet szereztem. (Sirák fia könyve 51, 16)

 • Megesküdött a Seregek Ura fülem hallatára: "Bizony, rommá lesz a sok ház, és a szép nagy paloták lakatlanná válnak. (Izajás könyve 5, 9)

 • Akkor hangosan felkiáltott a fülem hallatára: "Gyertek elõ, város ostorai! Mindegyitek tartsa kezében öldöklõ szerszámait!" (Ezekiel könyve 9, 1)

 • A többieknek meg ezt mondta a fülem hallatára: "Menjetek utána, járjátok be a várost és pusztítsátok! Ne nézzetek rá irgalommal és ne könyörüljetek rajta! (Ezekiel könyve 9, 5)

“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina