Encontrados 260 resultados para: ennek

 • Most Rechabeám király tanácsot tartott a vénekkel, akik atyja, Salamon szolgálatában álltak, amíg élt. Megkérdezte: "Mit tanácsoltok, milyen választ adjak ennek a népnek?" (Királyok I. könyve 12, 6)
 • Azt válaszolták: "Ha ma szolgálsz ennek a népnek, kedvükre teszel, és barátságos szavakat intézel hozzájuk, mindig a szolgálatodban maradnak." (Királyok I. könyve 12, 7)

 • Mert ha ez a nép felvonul, hogy Jeruzsálemben az Úr templomában véres áldozatot mutasson be, ennek a népnek a szíve újra visszafordul Rechabeámhoz, Júda királyához, urához, engem pedig megölnek. (Királyok I. könyve 12, 27)

 • Amikor Bása ennek hírét vette, felhagyott Ráma megerõsítésével és visszavonult Tircába. (Királyok I. könyve 15, 21)

 • Ennek láttára az egész nép arcra borult, és így szólt: "Az Úr az Isten, az Úr az Isten!" (Királyok I. könyve 18, 39)

 • Fölkelt, evett, ivott, aztán negyven nap és negyven éjjel vándorolt ennek az ételnek az erejébõl, egészen az Isten hegyéig, a Hórebig. (Királyok I. könyve 19, 8)

 • Ezt a választ adta hát Benhadad követeinek: "Jelentsétek uramnak, a királynak: amit elõször kívántál szolgádtól, azt mind megteszem, de ennek a követelésnek nem tehetek eleget." A követek elmentek és jelentették. (Királyok I. könyve 20, 9)
 • Ezután még egy harmadik ötven (férfi) fölé rendelt embert is küldött. Hanem amikor a harmadik ötven (férfi) fölé rendelt ember fölment, leborult Illés elõtt és így szólt: "Isten embere, kíméld meg életemet és ennek az ötvennek az életét, ha számít valamit a szemedben. (Királyok II. könyve 1, 13)

 • Mert ezt mondja az Úr: Nem láttok majd szelet, s nem láttok esõt sem, mégis ennek a pataknak a völgye megtelik vízzel, úgyhogy ihattok, és csapataitok meg teherhordó állataitok is. (Királyok II. könyve 3, 17)

 • Amikor Szamariába értek, Elizeus így szólt: "Uram, nyisd meg ennek a népnek a szemét, hogy lásson!" S az Úr megnyitotta a szemüket, úgyhogy egyszeriben észrevették, hogy Szamariában vannak. (Királyok II. könyve 6, 20)

 • "Menjetek, kérdezzétek meg nekem és a népnek az Urat ennek a könyvnek a szavai felõl, amelyet találtak. Mert nagy az Úrnak ellenünk fellobbant haragja, mivel atyáink nem hallgattak e törvény szavaira, nem ahhoz igazodtak, ami benne elõ van írva." (Királyok II. könyve 22, 13)

 • Salamon fia Rechabeám, ennek fia Abija, ennek fia Aza, ennek fia Jehosafát, (Krónikák I. könyve 3, 10)
Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina