Encontrados 260 resultados para: ennek

 • S a nép fennhangon panaszolta az Úrnak, hogy rosszul megy a sora. Ennek hallatára az Úr haragra gerjedt: kiütött közöttük az Úr tüze, s pusztítást okozott a tábor peremén. (Számok könyve 11, 1)
 • A Tabera nevet adták ennek a helynek, mert fellángolt körükben az Úr tüze. (Számok könyve 11, 3)

 • így szólt hát Mózes az Úrhoz: "Miért bánsz ily rosszul szolgáddal, s miért nem találok tetszésre szemedben, hogy ennek az egész népnek a terhét a vállamra rakod? (Számok könyve 11, 11)

 • Honnan vegyek húst, hogy (enni) adjak ennek a népnek? Panaszkodnak nekem: Adj nekünk húst enni! (Számok könyve 11, 13)

 • s annak az országnak valamennyi lakója arról is értesült, hogy te, az Úr, ennek a népnek a körében vagy, hogy te, Uram, szemtõl szemben megjelensz, s felhõd fölöttünk lebeg, s nappal a felhõoszlopban, éjjel meg a tûzoszlopban elõttünk haladsz. (Számok könyve 14, 14)

 • Nagy irgalmadban bocsásd meg hát ennek a népnek a bûnét, ahogyan Egyiptomból idáig (mindig) megbocsátottál ennek a népnek." (Számok könyve 14, 19)

 • Így beszélt a közösséghez: "Menjetek el ennek az elvetemültnek a sátorától, s ne nyúljatok semmihez sem, ami az övé, nehogy ti is elpusztuljatok bûnei miatt." (Számok könyve 16, 26)
 • Ennek láttára a nép Mózeshez járult, s megvallották: "Vétkeztünk, amikor zúgolódtunk az Úr ellen és te ellened. Járj közben értünk az Úrnál, hogy vigye el ezeket a kígyókat rólunk!" Mózes tehát közbenjárt a népért. (Számok könyve 21, 7)

 • Hanem neki Eleazár paphoz kell fordulnia, hogy az számára az Úr színe elõtt tanácsot kérjen az urim szertartása által. Csak ennek elhangzása után szabad kivonulniuk, s ennek kimondása után szabad bevonulniuk, neki, s vele Izrael fiainak és az egész közösségnek." (Számok könyve 27, 21)

 • Amikor az Úr, a te Istened elûzi õket, ne mondd magadban: az Úr hûségemért engedi, hogy ennek az országnak a birtokába jussak, ezeket a népeket pedig gonoszságukért ûzi ki elõtted az Úr. (Második Törvénykönyv 9, 4)

 • Emlékezz szolgáidra, Ábrahámra, Izsákra és Jákobra! Ne nézd ennek a népnek a makacsságát, gonoszságát s vétkét! (Második Törvénykönyv 9, 27)

 • föltéve, hogy ügyelsz ennek az egész törvénynek a megtartására, amelyet ma szabok neked, szereted az Urat, a te Istenedet, s mindig az õ útjain jársz, akkor ehhez a három városhoz jelölj ki még másik hármat, (Második Törvénykönyv 19, 9)
“Padre Pio disse a um filho espiritual: Trabalhe! Ele perguntou: No que devo trabalhar, Padre? Ele respondeu: Em amar sempre mais a Jesus!” São Padre Pio de Pietrelcina