Encontrados 280 resultados para: Seregek

 • Azt válaszolta: "Emészt a buzgalom az Úrért, a Seregek Uráért! Mert Izrael fiai elhagytak, oltáraidat lerombolták, prófétáidat meg kardélre hányták. Csak én maradtam élve, de most nekem is az életemre törnek." (Királyok I. könyve 19, 10)

 • Azt felelte: "Emészt a buzgalom az Úrért, a Seregek Istenéért. Mert Izrael fiai elhagytak, oltáraidat lerombolták, prófétáidat meg kardélre hányták, és most nekem is az életemre törnek." (Királyok I. könyve 19, 14)

 • Elizeus így szólt: "Úgy igaz, ahogy a seregek Ura él, akinek a szolgálatában állok: ha nem volnék tekintettel Jehosafátra, Júda királyára, bizony még csak egy pillantásra se méltatnálak. (Királyok II. könyve 3, 14)

 • Mert Jeruzsálembõl kivonul a maradék, akik megmenekülnek, azokból egy csapat Sion hegyérõl. A Seregek Urának féltése végbeviszi ezt! (Királyok II. könyve 19, 31)

 • Dávid hatalma egyre gyarapodott, és a Seregek Ura vele volt. (Krónikák I. könyve 11, 9)

 • Ezt közöld tehát szolgámmal, Dáviddal: Ezt mondja a Seregek Ura: Én hoztalak el a legelõrõl, a juhok mögül, hogy népem fejedelme légy. (Krónikák I. könyve 17, 7)

 • Ígéreted valósuljon meg, és a neved legyen nagy mindörökre, hogy elmondhassák: A Seregek Ura Izrael Istene, õ Izrael Istene. Szolgádnak, Dávidnak a háza szilárdan áll elõtted. (Krónikák I. könyve 17, 24)

 • Ki ez a dicsõség királya? A Seregek Ura a dicsõség királya. (Zsoltárok könyve 24, 10)

 • ha vizei zúgnak, tajtékoznak is, és viharától megrendülnek a hegyek. [Velünk a Seregek Ura, Jákob Istene a mentsvárunk!] (Zsoltárok könyve 46, 4)

 • Velünk a Seregek Ura, Jákob Istene a mentsvárunk! (Zsoltárok könyve 46, 8)

 • Velünk a Seregek Ura, Jákob Istene a mentsvárunk! (Zsoltárok könyve 46, 12)

 • Ahogy hallottuk, úgy láttuk is a Seregek Urának városát. Igen, a mi Istenünk városát Isten örökre megalapozta. (Zsoltárok könyve 48, 9)


“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina