Encontrados 10 resultados para: Jedutun

  • Obadja, aki Semaja fia volt, ez Galal fia, ez meg Jedutun fia. Berechja, Elkána fiának, Azának a fia, aki a netofatiták tanyáin lakott. (Krónikák I. könyve 9, 16)
  • ugyanígy Obed-Edomot és hatvannyolc testvérét is. Obed-Edom, Jedutun fia és Hoza voltak a kapuõrök. (Krónikák I. könyve 16, 38)

  • Velük volt Hemán és Jedutun és más kiválasztottak, akiket név szerint arra rendeltek, hogy dicsõítsék az Urat, mivel a szeretete örök. (Krónikák I. könyve 16, 41)

  • Hemán és Jedutun azért voltak velük, hogy megszólaltassák a harsonát, a citerát és a hangszereket a szent énekek kísérésére. Jedutun fiainak tiszte volt a kapuõrség. (Krónikák I. könyve 16, 42)

  • Jedutun részérõl: Jedutun fiai: Gedaljahu, Ceri, Jesajahu, Simi, Hasabjahu és Mattitjahu, hatan, atyjuknak, Jedutunnak a vezetésével, aki citerán játszott hála- és dicsõítõ éneket az Úrnak. (Krónikák I. könyve 25, 3)

  • Az oltár keleti oldalán bisszusba öltözve álltak az énekes leviták, mindazok, akik Aszaf, Heman meg Jedutun alá tartoztak fiaikkal és testvéreikkel együtt. Cintányéron, hárfákon és lantokon játszottak, mellettük pedig százhúsz pap fújta a trombitát. (Krónikák II. könyve 5, 12)

  • Heman fiai közül: Jechiel és Simi, Jedutun fiai közül: Semaja és Uziel. (Krónikák II. könyve 29, 14)
  • Mattanja, Mikának a fia, (aki) Zabdi fia volt, az meg Aszaf fia - õ vezette imádság közben a dicsõítõ énekeket, továbbá Babukja, a testvérek közül a második; Obadja, Sammuának a fia, (aki) Galal fia volt, az meg Jedutun fia. (Nehemiás könyve 11, 17)

  • (A karvezetõnek, Jedutun szerint - Dávid zsoltára.) (Zsoltárok könyve 62, 1)

  • (A karvezetõnek a "Jedutun" szerint - Aszaf zsoltára.) (Zsoltárok könyve 77, 1)

“É difícil tornar-se santo. Difícil, mas não impossível. A estrada da perfeição é longa, tão longa quanto a vida de cada um. O consolo é o repouso no decorrer do caminho. Mas, apenas restauradas as forças, é necessário levantar-se rapidamente e retomar a viagem!” São Padre Pio de Pietrelcina