Encontrados 173 resultados para: Erõs

 • Azután kiment Ábrahám az állatokhoz, kiválasztott egy fiatal és erõs borjút, s odaadta a szolgának, hogy sietve készítse el. (Teremtés könyve 18, 7)

 • Ábrahám ugyanis nagy és erõs néppé lesz, s általa nyer áldást a föld minden népe. (Teremtés könyve 18, 18)

 • Valahányszor az erõs állatok üzekedni kezdtek, Jákob a vesszõket az állatok elé helyezte az ivóvályúkba, hogy a vesszõk elõtt párosodjanak. (Teremtés könyve 30, 41)

 • De egy erõs széttörte íjukat. Jákob erõsének keze, Izrael sziklájának neve szétzúzta karjuk inait, (Teremtés könyve 49, 24)

 • Az Úr így válaszolt Mózesnek: "Majd meglátod, mit teszek a fáraóval. Erõs kéz kényszerítésére el fogja õket engedni. Sõt, erõs kéz kényszerítésére maga fogja õket kiutasítani földjérõl." (Kivonulás könyve 6, 1)

 • Az Úr erõs nyugati szelet támasztott, az magával vitte a sáskákat és besodorta a Sás-tengerbe. Egyetlen sáska sem maradt Egyiptom területén. (Kivonulás könyve 10, 19)

 • Mózes így beszélt a néphez: "Emlékezzetek meg errõl a napról, amelyen kijöttetek Egyiptomból, a szolgaság házából. Az Úr erõs kézzel hozott ki onnan benneteket. Ezért nem ehettek semmiféle kovászosat. (Kivonulás könyve 13, 3)

 • Olyan legyen ez számodra, mint egy jel a tenyereden vagy mint egy emlékeztetõ jegy a homlokodon, hogy az Úr törvénye mindig ajkadon legyen. Az Úr ugyanis erõs kézzel hozott ki Egyiptomból, (Kivonulás könyve 13, 9)

 • Ha fiad a jövõben megkérdezi, hogy ez miért van, ezt feleld neki: az Úr erõs kézzel hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából. (Kivonulás könyve 13, 14)

 • Olyan legyen ez számodra, mint egy jel a tenyereden vagy egy emlékeztetõ jegy a homlokodon, hogy az Úr erõs kézzel hozott ki minket Egyiptomból." (Kivonulás könyve 13, 16)

 • Mózes ekkor kinyújtotta kezét a tenger fölé. Az Úr egész éjjel tartó erõs keleti széllel visszaszorította a tengert és kiszárította. A víz kettévált, (Kivonulás könyve 14, 21)

 • Mózes igyekezett kiengesztelni az Urat, az Istent, s így szólt: "Uram, miért lobbannál haragra néped ellen, amelyet nagy hatalommal és erõs kézzel hoztál ki Egyiptomból? (Kivonulás könyve 32, 11)


“Agradeça sempre ao Pai eterno por sua infinita misericórdia”. São Padre Pio de Pietrelcina