Encontrados 173 resultados para: Erõs

 • Erre ezt mondta az Úr Mózesnek: "Talán nem elég erõs az Úr keze? Majd meglátod, beteljesedik-e a szavam vagy sem!" (Számok könyve 11, 23)

 • és nézzétek meg, milyen az ország és a nép, amely lakja, erõs-e vagy gyenge, kevés-e vagy sok, (Számok könyve 13, 18)

 • Hanem a nép, amely az országot lakja, erõs, s a városok meg vannak erõsítve, ráadásul nagyon nagyok. Enak utódait is láttuk ott. (Számok könyve 13, 28)

 • Bet-Nimrát és Bet-Harant erõs várossá, s hozzájuk aklokat is (építettek). (Számok könyve 32, 36)

 • Vagy jött-e valaha is (máskor) Isten, hogy egy más nép közül népet vezessen ki, megpróbáltatásokkal, jelekkel és csodákkal, háborúsággal, erõs kézzel és kinyújtott karral, nagy csapásokkal, ahogy az Úr, a ti Istenetek veletek tette Egyiptomban a szemetek láttára? (Második Törvénykönyv 4, 34)

 • Gondolj arra, hogy Egyiptom földjén magad is rabszolga voltál, de az Úr, a te Istened erõs kézzel és kinyújtott karral kivezetett. Azért parancsolta meg az Úr, a te Istened a szombat megülését. (Második Törvénykönyv 5, 15)

 • akkor így válaszolj fiadnak: "A fáraó rabszolgái voltunk Egyiptomban, de az Úr erõs kézzel kivezetett Egyiptomból. (Második Törvénykönyv 6, 21)

 • hanem mert szeretett benneteket az Úr, és megtartja esküjét, amelyet atyáitoknak tett, azért vezette ki erõs kézzel és szabadított ki a szolgaság házából, a fáraónak, Egyiptom királyának a kezébõl. (Második Törvénykönyv 7, 8)

 • Emlékezz a nagy csapásokra, amelyeket saját szemeddel láttál, a jelekre és csodákra, az erõs kézre és a kinyújtott karra, amellyel az Úr, a te Istened kivezetett. Ugyanígy fog bánni az Úr, a te Istened minden néppel, amelyiktõl félsz! (Második Törvénykönyv 7, 19)

 • könyörögtem az Úrhoz, ezekkel a szavakkal: "Ó Uram, Istenem! Ne pusztítsd el népedet és örökségedet, amelyet nagy hatalmaddal kiszabadítottál és erõs kézzel kivezettél Egyiptomból! (Második Törvénykönyv 9, 26)

 • Te pedig mondd az Úr, a te Istened színe elõtt: "Apám vándorló arám volt, lement Egyiptomba, s ott élt idegenként; kevesen követték, mégis nagy, erõs és népes néppé vált. (Második Törvénykönyv 26, 5)

 • Az Úr erõs kézzel és kinyújtott karral kivezetett Egyiptomból, nagy rémületet támasztva, jelek és csodák kíséretében. (Második Törvénykönyv 26, 8)


“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina