Encontrados 173 resultados para: Erõs

 • Ostrom alá vesz minden városodban, míg magas és erõs falaid, amelyekben bízol, az egész országban le nem omlanak, megostromol minden városodban az egész országban, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. (Második Törvénykönyv 28, 52)

 • Aztán Mózes maga elé hívatta Józsuét, s egész Izrael jelenlétében így szólt hozzá: "Légy bátor és erõs! Mert te vezeted be ezt a népet arra a földre, amelyre az Úr megesküdött atyáiknak, hogy nekik adja, s te osztod szét köztük örökségképpen. (Második Törvénykönyv 31, 7)

 • Aztán megparancsolta Józsuénak, Nun fiának e szavakkal: "Légy bátor és erõs! Mert neked kell bevezetned Izrael fiait abba az országba, amelyet esküvel ígértem nekik, s én veled leszek!" (Második Törvénykönyv 31, 23)

 • Mint az elsõszülött bika, legyen tele méltósággal. Szarva erõs, mint a bivalyé. Gyõzze le vele a népeket, Mind, egészen a határig. Így legyen Efraim tízezreivel S így Manassze ezreivel is." (Második Törvénykönyv 33, 17)

 • Légy erõs és kitartó, mert te adod birtokul ennek a népnek a földet, amelyre atyáiknak megesküdtem, hogy nekik adom. (Józsue könyve 1, 6)

 • Légy hát erõs és kitartó, s ügyelj, hogy mindenben a törvény szerint járj el, amelyet szolgám, Mózes szabott neked; ne térj el tõle se jobbra, se balra, hogy minden úton sikerrel járj. (Józsue könyve 1, 7)

 • hogy légy erõs és kitartó? Ne félj és ne aggódj tehát, mert az Úr, a te Istened veled lesz mindenütt, ahova csak mész." (Józsue könyve 1, 9)

 • Aki ellened szegül, s nem engedelmeskedik parancsaidnak, bármit parancsolsz is neki, az haljon meg. Te pedig légy erõs és kitartó!" (Józsue könyve 1, 18)

 • Még most is olyan erõs vagyok, mint akkor voltam, amikor Mózes azt a megbízatást adta; még most is megvan bennem a régi erõ; harcolni, jönni és menni. (Józsue könyve 14, 11)

 • Ezért az Úr is elûzött elõletek nagy és erõs népeket, senki sem volt képes eddig a napig nektek ellenállni. (Józsue könyve 23, 9)

 • Legyõzték Moáb népét, mintegy tízezer erõs és vitéz embert, nem menekült el egy sem. (Bírák könyve 3, 29)

 • A kapunál levõ egész nép ráfelelte: "Tanúi vagyunk". A vének pedig így szóltak: "Az Úr tegye hasonlóvá az asszonyt, aki házadba került, Ráchelhez és Leához, akik megalapozták Izrael házát. Légy erõs Efratában, és szerezz magadnak nevet Betlehemben! (Rut könyve 4, 11)


“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina