Encontrados 287 resultados para: Egyiptom

 • Ezért Egyiptom királya felelõsségre vonta õket: "Miért jártatok így el, és miért kíméltétek meg a fiúkat? " (Kivonulás könyve 1, 18)

 • Hosszú idõ telt el, s közben meghalt Egyiptom királya. Izrael fiai pedig szolgaságban nyögtek, segítségért kiáltoztak, és fohászuk felhatolt Istenhez nyomorúságukból. (Kivonulás könyve 2, 23)

 • Hallgatni fognak rád. Azután Izrael véneivel együtt menj el Egyiptom királyához és közöld vele: Találkoztunk Jahvéval, a héberek Istenével, ezért most szeretnénk háromnapi járásra a pusztába menni, és Jahvénak, a mi Istenünknek áldozatot bemutatni. (Kivonulás könyve 3, 18)

 • De tudom, hogy Egyiptom királya nem enged el benneteket, hacsak kemény kéz nem kényszeríti. (Kivonulás könyve 3, 19)

 • Mózes vette feleségét és fiát, szamárra ültette õket, és visszatért Egyiptom földjére. Mózes az Isten botját a kezében vitte. (Kivonulás könyve 4, 20)

 • Egyiptom királya így felelt: "Miért akarjátok ti, Mózes és Áron, a népet elvonni a munkától? Menjetek ti is dolgozni!" (Kivonulás könyve 5, 4)

 • Erre a nép szétszéledt Egyiptom egész földjén, hogy szalmát tallózzék pelyvának. (Kivonulás könyve 5, 12)

 • "Menj és mondd meg a fáraónak, Egyiptom királyának, hogy engedje el Izrael fiait országából." (Kivonulás könyve 6, 11)

 • De Isten szólt Mózeshez és Áronhoz és elküldte õket a fáraóhoz, Egyiptom királyához, hogy vezessék ki Izrael fiait Egyiptom földjérõl. (Kivonulás könyve 6, 13)

 • Ezek Áron és Mózes, akiknek az Úr megparancsolta: "Vezessétek ki Izrael fiait Egyiptom földjérõl csoportjaik szerint." (Kivonulás könyve 6, 26)

 • Õk beszéltek a fáraóval, Egyiptom királyával, hogy kivezessék Izrael fiait Egyiptomból. Ezek Mózes és Áron. (Kivonulás könyve 6, 27)

 • Azon a napon, amelyen az Úr Egyiptom földjén Mózeshez szólt, (Kivonulás könyve 6, 28)


“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina