Encontrados 287 resultados para: Egyiptom

 • "Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjérõl, a szolgaság házából. (Kivonulás könyve 20, 2)

 • A veletek lakó idegen olyan legyen számotokra, mint a közületek való, és szeresd úgy, mint saját magadat, hiszen ti is idegenek voltatok Egyiptom földjén. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. (Leviták könyve 19, 34)

 • Legyen hiteles a mérleged, hiteles a súlyod, hiteles a mértéked, hiteles a vékád. Én vagyok az Úr, aki kihoztalak benneteket Egyiptom földjérõl. (Leviták könyve 19, 36)

 • Én hoztalak ki titeket Egyiptom földjérõl, hogy Istenetek legyek: én vagyok az Úr." (Leviták könyve 22, 33)

 • így utódaitok megtudják, hogy sátorban lakattam Izrael fiait, amikor kihoztam õket Egyiptom földjérõl. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek." (Leviták könyve 23, 43)

 • Mert Izrael fiai az én szolgáim; az én szolgáim, mivel én hoztam ki õket Egyiptom földjérõl. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. (Leviták könyve 25, 55)

 • Én vagyok az Úr, aki kihoztalak benneteket Egyiptom földjérõl, hogy ne legyetek tovább szolgák. Széttörtem jármotok fáját, és fölemelhetitek fejeteket. (Leviták könyve 26, 13)

 • Javukra megemlékezem a szövetségrõl, amelyet az elsõ nemzedékkel kötöttem, amelyet a nemzetek szeme láttára kihoztam Egyiptom földjérõl, hogy én, az Úr legyek az Istenük." (Leviták könyve 26, 45)

 • Egyiptom földjérõl való kivonulásuk után a második év második hónapjának elsõ napján így szólt az Úr Mózeshez a megnyilatkozás sátorában a Sínai pusztán: (Számok könyve 1, 1)

 • Mert az enyém minden elsõszülött. Azon a napon, amelyen Egyiptom földjén minden elsõszülöttre lesújtottam, magamnak szenteltem minden elsõszülöttet Izraelben, embert s állatot egyaránt. Az enyémek. Az Úr vagyok!" (Számok könyve 3, 13)

 • Mert Izrael fiai körében az enyém minden elsõszülött, ember és állat egyaránt. Azon a napon, amelyen lesújtottam Egyiptom elsõszülötteire, a magamévá avattam õket. (Számok könyve 8, 17)

 • Izrael fiai mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen, s az egész közösség ezt hajtogatta: "Bárcsak meghaltunk volna Egyiptom földjén vagy itt a pusztában! (Számok könyve 14, 2)


“Um filho espiritual perguntou a Padre Pio: Como posso recuperar o tempo perdido? Padre Pio respondeu-lhe “Multiplique suas boas obras!” São Padre Pio de Pietrelcina