Encontrados 287 resultados para: Egyiptom

 • Józsefnek Egyiptom földjén Manassze és Efraim született. Asznát, Poti-Ferasznak, az oni papnak a leánya szülte neki õket. (Teremtés könyve 46, 20)

 • A fáraó így válaszolt Józsefnek: Jákob és fiai Egyiptomba mentek Józsefhez. Amikor a fáraó, Egyiptom királya meghallotta, így szólt Józsefhez: "Apád és testvéreid eljöttek hozzád. (Teremtés könyve 47, 5)

 • Maradjanak Gósen földjén, és ha tudod, hogy derék emberek vannak köztük, tedd meg õket nyájaim felügyelõivé." Egyiptom rendelkezésedre áll. Egyiptom legjobb helyén telepítsd le atyádat és testvéreidet!" (Teremtés könyve 47, 6)

 • József pedig letelepítette atyját és testvéreit, birtokot adott nekik Egyiptom földjén, mégpedig az ország legjobb részén, Ramzesz vidékén, ahogy a fáraó megparancsolta. (Teremtés könyve 47, 11)

 • Már az egész országban nem volt kenyér, mivel az éhínség nagyon nyomasztóvá vált. Egyiptom földjéhez hasonlóan Kánaán földjét is megviselte az éhség. (Teremtés könyve 47, 13)

 • József a gabona eladásával minden pénzt megszerzett és beszolgáltatott a fáraó kincstárába, ami Egyiptom földjén és Kánaán földjén volt. (Teremtés könyve 47, 14)

 • Amikor aztán Egyiptomban és Kánaánban elfogyott a pénz, egész Egyiptom Józsefhez tódult (Teremtés könyve 47, 15)

 • Tulajdonává tette a lakosságot Egyiptom egyik végétõl a másikig. (Teremtés könyve 47, 21)

 • Izrael Egyiptom földjén Gósen tartományban maradt. Birtokot szereztek, szaporodtak és sokan lettek. (Teremtés könyve 47, 27)

 • Jákob még 17 évig élt Egyiptom földjén. Jákob életkora 147 évet tett ki. (Teremtés könyve 47, 28)

 • József tehát elment, hogy eltemesse atyját, vele mentek a fáraó szolgái, házának tisztviselõi, Egyiptom földjének minden méltósága, (Teremtés könyve 50, 7)

 • Egyiptom királya ezt a parancsot adta a héberek bábáinak, akik közül az egyiket Sifrának, a másikat Puának hívták: (Kivonulás könyve 1, 15)


“O homem sem Deus é um ser mutilado”. São Padre Pio de Pietrelcina