Encontrados 839 resultados para: Azonban

 • Minden pap naponta elvégzi szolgálatát, és ugyanazt az áldozatot többször bemutatja, ezeknek azonban nincs erejük a bûn eltörlésére. (Zsidóknak írt levél 10, 11)

 • Igaz, most minden fenyítés inkább szomorúságot okoz, mintsem örömet szerez, késõbb azonban a megigazulás békés gyümölcsét termi annak, aki elviseli. (Zsidóknak írt levél 12, 11)

 • Ha valaki vallásosnak tartja magát, nyelvét azonban nem fékezi, hanem áltatja magát, annak vallásossága mit sem ér. (Szent Jakab levele 1, 26)

 • Aki minden törvényt megtart, egy ellen azonban vét, mindegyik ellen vét. (Szent Jakab levele 2, 10)

 • Testvéreim, mit használ, ha valaki azt állítja, hogy van hite, tettei azonban nincsenek? Üdvözítheti a hite? (Szent Jakab levele 2, 14)

 • Annál nagyobb a kegyelem, amelyet ad, ezért mondja: "Az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad". (Szent Jakab levele 4, 6)

 • Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsõségét hirdessétek, aki a sötétségbõl meghívott benneteket csodálatos világosságára. (Szent Péter I. levele 2, 9)

 • Ugyanígy, ti fiatalok, engedelmeskedjetek az elöljáróknak. Egymás iránt pedig mindannyian viseltessetek alázattal, mert az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad. (Szent Péter I. levele 5, 5)

 • Aki azonban gyûlöli testvérét, az sötétségben van, a sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította. (Szent János I. levele 2, 11)

 • Titeket azonban fölkent a Szent, és ezt mindannyian tudjátok. (Szent János I. levele 2, 20)

 • Az asszony azonban kapott két nagy sasszárnyat, hogy a pusztába repüljön, a rejtekhelyére, ahol majd a kígyótól távol egy évig, két évig és félévig táplálják. (Jelenések könyve 12, 14)


“O grau sublime da humildade é não só reconhecer a abnegação, mas amá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina