Encontrados 839 resultados para: Azonban

 • Amikor odahozta neki ezeket az állatokat, középen átvágta õket és a két felet egymás mellé állította, a madarakat azonban nem vágta szét. (Teremtés könyve 15, 10)

 • Õ azonban így szólt Ábrámhoz: "Tudd meg, hogy nemzetséged idegen lesz egy országban, amely nem az övé. Szolgálni fognak nekik, azok pedig elnyomják õket 400 esztendeig. (Teremtés könyve 15, 13)

 • Te azonban békében térsz meg atyáidhoz, és magas korban temetnek el. (Teremtés könyve 15, 15)

 • Sárai, Ábrám felesége nem szült gyermeket, volt azonban neki egy Hágár nevû egyiptomi szolgálója. (Teremtés könyve 16, 1)

 • Õ együtt volt Hágárral, s ez fogant. Mikor azonban észrevette, hogy fogant, úrnõje kicsinek tûnt szemében. (Teremtés könyve 16, 4)

 • Ábrahám és Sára azonban már korosak voltak, és Sárának már nem voltak asszonyi dolgai. (Teremtés könyve 18, 11)

 • Itt van a két lányom, még nem voltak együtt férfival, kihozom õket nektek és tegyetek velük, amit akartok. A férfiaknak azonban nem árthattok, mert õk az én tetõm árnyékában vonták meg magukat." (Teremtés könyve 19, 8)

 • Isten azonban éjjel eljött Abimelekhez álmában, s ezt mondta neki: "Meg kell halnod az asszony miatt, akit elhoztál, mert õ feleség." (Teremtés könyve 20, 3)

 • Ábrahám azonban hét bárányt külön állított a nyájból. (Teremtés könyve 21, 28)

 • Õ azonban ezt válaszolta: "Ne tartóztassátok! Az Úr sikeressé tette utamat, bocsássátok hát el, hadd menjek uramhoz!" (Teremtés könyve 24, 56)

 • Amikor azonban gyermekei rugdalóztak méhében, ezt mondta: "Ha így áll a dolog, miért élek még?!" Elment tehát, hogy megkérdezze az Urat; (Teremtés könyve 25, 22)

 • Akkor azt mondta: "Látod, hogy megöregedtem, halálom napját azonban nem tudom. (Teremtés könyve 27, 2)


“Pense na felicidade que está reservada para nós no Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina