Encontrados 8625 resultados para: lor

 • Pe frunte avea scris un nume misterios: „Babilónul cel mare, mama desfrânatelor şi a lucurilor abominabile ale pământului”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 5)

 • Şi am văzut femeia îmbătată de sângele sfinţilor şi de sângele martirilor lui Isus. Şi mult m-am mirat când am văzut-o. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 6)

 • Aceştia au un singur plan: să dea puterea şi autoritatea lor Fiarei. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 13)

 • Ei vor duce război împotriva Mielului, dar Mielul îi va învinge pentru că este Domnul domnilor şi Regele regilor şi cei care sunt împreună cu el sunt chemaţi, aleşi şi credincioşi”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 14)

 • pentru că Dumnezeu le-a pus în inimă să-i îndeplinească planul şi, făcând acelaşi plan, să dea autoritatea lor Fiarei până când vor fi împlinite cuvintele lui Dumnezeu. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 17)

 • După acestea, am văzut un alt înger care cobora din cer şi avea o mare putere, iar pământul a strălucit de gloria lui. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 18, 1)

 • El a strigat cu glas puternic, spunând: „A căzut, a căzut Babilónul cel mare şi a devenit o locuinţă a diavolilor, închisoare a oricărui duh necurat, închisoare a oricărei păsări necurate, închisoare a oricărei bestii necurate şi urâte. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 18, 2)

 • Pe cât s-a glorificat pe sine şi s-a destrăbălat, pe atât daţi-i chin şi jale. Căci spune în inima sa: «Stau ca o regină şi văduvă nu sunt şi jale nu voi mai vedea». (Apocalipsul sf. apostol Ioan 18, 7)

 • vor sta deoparte de frică din cauza chinurilor ei şi vor zice: „Vai! Vai! Tu, cetatea cea mare, Babilón, cetatea cea puternică! Într-un singur ceas a venit judecata ta”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 18, 10)

 • Bucură-te, cerule, din cauza ei şi voi, sfinţilor, apostolilor şi profeţilor, pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate judecând-o!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 18, 20)

 • Şi glasul cântăreţilor din harpă şi al muzicanţilor, al flautiştilor şi trompetiștilor nu se va mai auzi în tine niciodată. Şi niciun meşteşugar de nicio meserie nu se va mai găsi în tine, iar huruitul morii nu se va mai auzi în tine. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 18, 22)

 • Pentru că în tine a fost găsit sângele profeţilor şi al sfinţilor şi al tuturor celor care au fost înjunghiaţi pe pământ”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 18, 24)


“Agradeça sempre ao Pai eterno por sua infinita misericórdia”. São Padre Pio de Pietrelcina