Encontrados 8625 resultados para: lor

 • Atunci au auzit un glas puternic din ceruri care le spunea: „Urcaţi aici!”. Iar ei au urcat la cer într-un nor în timp ce duşmanii lor îi priveau. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 12)

 • Şi cel de-al şaptelea înger a sunat din trâmbiţă. Atunci au răsunat glasuri puternice în cer, spunând: „Împărăţia lumii aparţine acum Domnului nostru şi Unsului său. Iar el va domni în vecii vecilor”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 15)

 • Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe tronurile lor au căzut cu faţa la pământ şi l-au adorat pe Dumnezeu, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 16)

 • Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta şi timpul celor morţi ca să fie judecaţi şi să dai răsplată slujitorilor tăi, profeţilor, şi sfinţilor şi celor care se tem de numele tău, celor mici şi celor mari şi să-i distrugi pe cei care distrug pământul”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 18)

 • dar n-a avut putere şi nu s-a mai găsit locul lor în cer. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 8)

 • Şi s-a auzit un glas puternic în cer spunând: „Acum a venit mântuirea şi puterea, împărăţia Dumnezeului nostru şi puterea Unsului său, pentru că a fost aruncat [afară] acuzatorul fraţilor noştri, cel care îi acuza înaintea Dumnezeului nostru ziua şi noaptea, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 10)

 • dar ei l-au învins prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei lor şi nu şi-au iubit viaţa până la moarte. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 11)

 • Şi-a deschis atunci gura cu blasfemii împotriva lui Dumnezeu şi [a început] să spună blasfemii împotriva numelui său şi a cortului său, împotriva celor care locuiesc în ceruri. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 6)

 • Şi i s-a dat [putere] să facă război împotriva sfinţilor şi să-i învingă; i s-a dat autoritate asupra fiecărui trib, popor, limbă şi neam. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 7)

 • Cine [trebuie] să meargă la închisoare, la închisoare să meargă; cine [trebuie] să moară de sabie, de sabie să moară! În aceasta este răbdarea şi credinţa sfinţilor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 10)

 • Şi face semne mari: face chiar să cadă foc din cer pe pământ în faţa oamenilor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 13)

 • Şi-i înşală pe locuitorii pământului prin semnele pe care i-a fost dat să le facă înaintea Fiarei, zicându-le celor care locuiesc pe pământ să facă un chip al Fiarei care avea rana [produsă] de sabie şi totuşi trăia. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 14)


“Se tanta atenção é dada aos bens desta Terra, quanto mais se deve dar aos do Céu? Faça, portanto, uma boa leitura espiritual, a santa meditação, o exame de consciência, e fará progresso na perfeição cristã e no amor de Jesus.” São Padre Pio de Pietrelcina