Encontrados 8625 resultados para: lor

 • Ei cântă cântarea lui Moise, slujitorul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului, spunând: „Mari şi minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernic! Drepte şi adevărate sunt căile tale, rege al neamurilor! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 15, 3)

 • Cine nu se va teme, Doamne, şi nu va glorifica numele tău? Căci numai tu eşti sfânt! Toate neamurile vor veni şi se vor prosterna înaintea ta pentru că ai făcut cunoscute judecăţile tale”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 15, 4)

 • Una dintre cele patru fiinţe le-a dat celor şapte îngeri şapte cupe de aur pline cu mânia Domnului Dumnezeu care este viu în vecii vecilor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 15, 7)

 • Şi s-a umplut templul de fum din gloria lui şi din puterea lui şi nimeni nu a putut să intre în templu până când se vor sfârşi cele şapte plăgi ale celor şapte îngeri. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 15, 8)

 • Şi am auzit un glas puternic din templu care le spunea celor şapte îngeri: „Mergeţi şi vărsaţi cele şapte cupe ale mâniei lui Dumnezeu pe pământ!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 16, 1)

 • Atunci, l-am auzit pe îngerul apelor, spunând: „Drept eşti tu, cel care eşti şi care erai, Cel Sfânt, pentru că ai judecat toate. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 16, 5)

 • Căci ei au vărsat sângele sfinţilor şi al profeţilor, iar tu le-ai dat să bea sânge: au meritat-o”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 16, 6)

 • iar oamenii au fost arşi de căldura mare. Dar au rostit blasfemii împotriva numelui lui Dumnezeu, care are putere asupra acestor plăgi, şi nu s-au convertit ca să-i dea glorie. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 16, 9)

 • Şi au rostit blasfemii împotriva Domnului cerului din cauza durerilor lor şi din cauza rănilor lor, dar nu s-au convertit de la faptele lor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 16, 11)

 • Apoi al şaselea şi-a vărsat cupa asupra fluviului cel mare, Eufrátul, şi apa lui a secat, ca să fie pregătită calea regilor de la răsăritul soarelui. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 16, 12)

 • De fapt sunt duhurile diavolilor, făcătoare de semne, care merg să adune regii întregului pământ pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 16, 14)

 • Iar cetatea cea mare s-a rupt în trei părţi, iar cetăţile neamurilor s-au prăbuşit. Şi şi-a adus aminte Dumnezeu de Babilónul cel mare, ca să-i dea potirul cu vinul mâniei sale aprinse. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 16, 19)


Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina