Encontrados 8625 resultados para: lor

 • Ea a făcut ca toţi – mici şi mari, bogaţi şi săraci, liberi şi sclavi – să pună un indiciu pe mâna lor dreaptă sau pe frunte, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 16)

 • Apoi am privit şi, iată, Mielul stătea pe muntele Sión şi împreună cu el o sută patruzeci şi patru de mii [de oameni] care aveau numele lui şi numele Tatălui său înscris pe frunţile lor! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 1)

 • Şi am auzit un glas din cer ca un vuiet de ape multe, ca un glas de tunet puternic, iar glasul pe care l-am auzit era ca [glasul] celor care cântă cu harpele lor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 2)

 • Ei cântă un cântec nou înaintea tronului, înaintea celor patru fiinţe şi înaintea bătrânilor şi nimeni nu a putut să înveţe cântecul, în afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, cei care au fost răscumpăraţi de pe pământ. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 3)

 • Nu s-a găsit în gura lor minciună; ei sunt fără prihană. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 5)

 • Şi am văzut un alt înger zburând în partea cea mai înaltă a cerului. El avea o evanghelie veşnică pentru a o vesti tuturor locuitorilor de pe pământ: fiecărui neam şi trib, [fiecărei] limbi şi [fiecărui] popor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 6)

 • El striga cu glas puternic: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-i preamărire, căci a venit ceasul judecăţii lui! Adoraţi-l pe Cel care a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 7)

 • va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în potirul mâniei lui, şi va fi chinuit în foc şi pucioasă înaintea îngerilor celor sfinţi şi înaintea Mielului. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 10)

 • Iar fumul chinului lor se ridică în vecii vecilor. Cei care se prosternă înaintea Fiarei şi a chipului ei şi cei care au primit indiciul numelui ei nu au tihnă nici ziua, nici noaptea”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 11)

 • În aceasta este statornicia sfinţilor, a celor care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 12)

 • Atunci, am auzit un glas din cer, spunând: „Scrie! Fericiţi cei morţi, cei care de acum mor în Domnul! Da, fericiţi – spune Duhul –, căci se vor odihni de truda lor, căci faptele lor îi urmează”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 13)

 • Strugurii au fost striviţi în teasc, în afara cetăţii, şi a ieşit sânge din teasc până la zăbalele cailor pe o întindere de o mie şase sute de stádii. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 20)


“A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina