Encontrados 8625 resultados para: lor

 • şi nici nu s-au convertit de la crimele lor, nici de la farmecele lor, nici de la desfrânarea lor, nici de la hoţiile lor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 9, 21)

 • şi a jurat pe cel care este viu în vecii vecilor, pe cel care a creat cerul şi cele ce sunt pe el, pământul şi cele ce sunt pe el, marea şi cele ce sunt în ea: „Nu va mai fi timp!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 10, 6)

 • Însă în zilele când va vorbi cel de-al şaptelea înger, când va fi gata să sune din trâmbiţă, se va împlini misterul lui Dumnezeu, aşa cum le-a vestit el slujitorilor săi, profeţilor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 10, 7)

 • Curtea din afara templului las-o deoparte şi n-o măsura, pentru că a fost dată păgânilor! Ei vor călca în picioare cetatea cea sfântă timp de patruzeci şi două de luni, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 2)

 • iar eu voi da [putere] celor doi martiri ai mei şi vor profeţi îmbrăcaţi în sac timp de o mie două sute şaizeci de zile”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 3)

 • Dacă cineva ar vrea să-i dăuneze, foc va ieşi din gura lor ca să-i mistuie pe duşmanii lor. Într-adevăr, dacă cineva ar vrea să-i dăuneze, astfel trebuie să fie ucis. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 5)

 • Ei au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zilele profeţiei lor şi mai au putere asupra apelor, să le schimbe în sânge şi să lovească pământul cu orice fel de plăgi ori de câte ori ar vrea. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 6)

 • Dar când vor termina mărturia lor, Fiara care se ridică din abis va face război cu ei, îi va învinge şi-i va ucide. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 7)

 • Cadavrele lor vor fi în pieţele cetăţii celei mari, care se numeşte, în sens spiritual, Sodóma şi Egipt, unde a fost răstignit şi Domnul lor (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 8)

 • şi, timp de trei zile şi jumătate, [oameni] din toate popoarele, triburile, limbile şi neamurile vor privi cadavrele lor şi nu vor permite ca să fie puse în mormânt cadavrele lor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 9)

 • Iar locuitorii pământului se vor bucura de [moartea] lor, se vor veseli şi îşi vor trimite daruri unii altora, pentru că aceşti doi profeţi i-au chinuit pe locuitorii pământului. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 10)

 • Dar după trei zile şi jumătate a intrat în ei duhul vieţii de la Dumnezeu şi au stat pe picioarele lor şi o mare groază a căzut peste cei care îi priveau. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 11)


“Se você não entrega seu coração a Deus, o que lhe entrega?” “Você deve seguir outra estrada. Tire de seu coração todas as paixões deste mundo, humilhe-se na poeira e reze! Dessa forma, certamente você encontrará Deus, que lhe dará paz e serenidade nesta vida e a eterna beatitude na próxima.” São Padre Pio de Pietrelcina