1. Toată adunarea fiilor lui Israél a plecat din pustiul Sin, din tabără în tabără, după cuvântul Domnului, şi şi-au aşezat tabăra la Refidím. Şi nu era apă de băut pentru popor.

2. Poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis: ,,Daţi-ne apă să bem!”. Moise le-a zis: „Pentru ce vă certaţi cu mine? Pentru ce-l puneți la încercare pe Domnul?”.

3. Acolo, poporul era însetat de apă; poporul murmura împotriva lui Moise şi zicea: „De ce ne-ai făcut să urcăm din Egipt? Ca să ne faci să murim de sete pe mine, pe fiii mei şi turmele mele?”.

4. Moise a strigat către Domnul, zicând: „Ce să fac cu poporul acesta? Încă puţin şi mă vor bate cu pietre”.

5. Domnul i-a zis lui Moise: „Treci înaintea poporului şi ia cu tine [câțiva] dintre bătrânii lui Israél; ia în mână şi toiagul cu care ai lovit râul şi mergi!

6. Iată, eu voi sta înaintea ta acolo, pe stâncă, în Hóreb; tu vei lovi stânca şi va ieşi din ea apă şi poporul va bea”. Moise a făcut aşa în văzul bătrânilor lui Israél.

7. El a dat locului numele de „Mássa şi Meríba” din cauza certei fiilor lui Israél şi pentru că l-au pus la încercare pe Domnul, zicând: ,,Este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este?”.

8. Amaléc a venit şi s-a luptat cu Israél la Refidím.

9. Moise i-a zis lui Iósue: „Alege pentru noi nişte bărbaţi, ieşi şi luptă împotriva lui Amaléc! Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână”.

10. Iósue a făcut după cum i-a spus Moise şi a luptat împotriva lui Amaléc. Iar Moise, Áaron şi Hur au urcat pe vârful dealului.

11. Când Moise îşi ridica mâna, era mai tare Israél; când îşi lăsa mâna în jos, era mai tare Amaléc.

12. Mâinile lui Moise s-au îngreunat; ei au luat o piatră, au pus-o sub el iar el s-a aşezat pe ea. Iar Áaron şi Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte şi altul de cealaltă; şi mâinile lui au rămas stabile până la apusul soarelui.

13. Iósue i-a lovit pe Amaléc şi poporul lui prin ascuţişul sabiei.

14. Domnul i-a zis lui Moise: „Scrie aceasta ca memorial în carte, pune-o în urechile lui Iósue și spune-i: «Voi şterge cu totul amintirea lui Amaléc de sub ceruri!»”.

15. Moise a zidit un altar şi i-a pus numele: „Domnul este stindardul meu”.

16. Şi a zis: „Pentru că o mână s-a ridicat împotriva tronului Domnului, va lupta Domnul împotriva lui Amaléc din generaţie în generaţie!”.

“Que Maria seja toda a razão da sua existência e o guie ao porto seguro da eterna salvação. Que Ela lhe sirva de doce modelo e inspiração na virtude da santa humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina