1. Moise şi Áaron s-au dus apoi şi i-au zis lui Faraón: ,,Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israél: «Lasă poporul meu [să plece] ca să celebreze o sărbătoare în cinstea mea în pustiu!»”.

2. Faraón a zis: ,,Cine este Domnul, ca să ascult de glasul lui şi să-l las pe Israél [să plece]? Nu-l cunosc pe Domnul şi nici nu-l voi lăsa pe Israél [să plece]”.

3. Ei au zis: ,,Dumnezeul evreilor ne-a ieşit în întâmpinare. Lasă-ne deci să mergem cale de trei zile în pustiu ca să aducem jertfă Domnului Dumnezeului nostru, ca să nu ne bată cu ciumă sau cu sabie!”.

4. Şi regele Egiptului le-a zis: ,,Moise şi Áaron, de ce distrageți poporul de la munca lui? Plecaţi la muncile voastre forțate!”.

5. Faraón a zis: ,,Iată că poporul este acum numeros în ţară şi voi îl întrerupeţi de la munca lui?”.

6. În acea zi, Faraón le-a poruncit supraveghetorilor poporului şi scribilor lor:

7. ,,Să nu mai daţi poporului paie pentru facerea cărămizilor ca ieri şi alaltăieri; ci să se ducă ei şi să-şi adune paie.

8. Iar măsura de cărămizi pe care o făceau mai înainte, să-i puneţi s-o facă fără a scădea ceva din ele! Căci sunt leneşi, de aceea strigă: «Să mergem şi să aducem jertfă Dumnezeului nostru!»!

9. Să se îngreuneze munca acestor oameni ca să aibă ce să facă şi să nu mai dea atenţie la vorbe mincinoase!”.

10. Supraveghetorii poporului şi scribii au ieşit şi au spus poporului: ,,Aşa vorbeşte Faraón: «Nu am să vă mai dau paie;

11. duceţi-vă voi înşivă şi luaţi paie de unde veţi găsi; căci nu vi se va scădea nimic din lucrul vostru!»”.

12. Poporul s-a împrăștiat în toată ţara Egiptului ca să strângă mirişte în loc de paie.

13. Supraveghetorii îi zoreau, zicând: ,,Terminaţi lucrul vostru zi de zi ca atunci când erau paie!”.

14. Iar scribii fiilor lui Israél pe care îi puseseră peste ei supraveghetorii lui Faraón au fost loviți, zicându-li-se: „De ce nu aţi făcut nici ieri, nici astăzi numărul stabilit de cărămizi ca mai înainte?”.

15. Scribii fiilor lui Israél au venit și au strigat către Faraón, zicând: ,,De ce faci aşa cu servitorii tăi?

16. Nu li se mai dau paie servitorilor tăi şi ni se spune: «Faceţi [cărămizi]!». Iată, servitorii tăi au fost şi loviți – şi păcatul este tot al poporului tău!”.

17. El a zis: „Leneşi sunteţi voi, leneşi! De aceea ziceţi: «Să mergem şi să aducem jertfă Domnului!».

18. Acum, mergeţi şi lucraţi; paie nu vi se vor da, dar măsura poruncită de cărămizi s-o faceţi!”.

19. Scribii fiilor lui Israél s-au văzut într-o [situație] grea când li s-a spus: ,,Nu veţi scădea [numărul] de cărămizi [stabilit] pentru fiecare zi”.

20. Când au ieşit de la Faraón, i-au întâlnit pe Moise şi pe Áaron, care stăteau în întâmpinarea lui.

21. Şi le-au zis: ,,Să vă vadă Domnul şi să judece, pentru că ne-aţi stricat reputaţia în ochii lui Faraón şi în ochii slujitorilor lui, dându-le sabia în mână ca să ne ucidă!”.

22. Moise s-a întors spre Domnul şi a zis: ,,Doamne, de ce ai făcut un astfel de rău poporului acestuia? De ce m-ai mai trimis?

23. De când m-am dus la Faraón ca să-i vorbesc în numele tău, el face şi mai rău poporului acestuia, iar tu n-ai eliberat nicidecum poporul tău”.

“Façamos o bem, enquanto temos tempo à nossa disposição. Assim, daremos glória ao nosso Pai celeste, santificaremos nós mesmos e daremos bom exemplo aos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina