aaaaa

1. Másfelõl láttam a sok elnyomást a nap alatt: az elnyomottak könnyeit, és hogy nincs, aki vigasztalná õket; elnyomóik részérõl az erõszakot, és hogy nincs, aki vigasztalná õket;

2. Ezért boldogabbnak mondom a holtakat, akik már rég meghaltak, mint az élõket, akik még élnek.

3. De mindkettõnél jobban (dicsérem) azt, aki meg sem született, aki meg sem látta azt a (sok) rosszat, ami a nap alatt végbemegy.

4. Láttam azt is, hogy minden igyekezet és minden siker csak az egyik féltékenykedése a másikra. Ez is hiábavalóság és szélkergetés!

5. Az esztelen ölbe teszi a kezét, és a saját húsát emészti.

6. Jobb egy marék nyugalomban, mint két tele marék fáradság és szélkergetés árán!

7. Tovább nézelõdtem, és megpillantottam még egy hiábavalóságot a nap alatt: ez a magányos.

8. Nincs senkije, sem fia, sem testvére; mégsem ismer megállást a munkában, és sose lakik jól a szeme a gazdagsággal. De hát miért is töröm akkor magamat, és miért vonom meg magamtól, ami jó? Ez is hiábavalóság és iszonyú gyötrelem!

9. Jobban járnak, akik ketten vannak, mint a magányos, mert fáradozásuk meghozza jutalmát.

10. Ha elestek, az egyik a másikat fölsegítheti. De jaj a magányosnak: ha elesik, nincs senki, aki fölsegítené!

11. Meg aztán: ha ketten együtt hálnak, egymást melengetik; de hogy melegedne föl, aki egymaga van?

12. És ha valaki megtámadja az egyiket, ketten szállnak vele szembe. Mi több: a háromágú kötél nem szakad el egyhamar.

13. Jobb a szegény, de bölcs fiatal ember, mint az öreg, de balga király, akinek nincs annyi esze, hogy elfogadná az intést.

14. Igen, a börtönbõl került ki, és király lett, holott szegényen született annak a királyságában.

15. Láttam, amint a nap alatt minden élõ ott vonult az ifjú emberrel, az utóddal, aki a helyére lépett.

16. Se vége, se hossza nem volt a népnek, a sokadalomnak, amelynek élén állt. De a késõbbiek mégsem lelték benne örömüket. Valóban, ez is hiábavalóság és szélkergetés!

17. Vigyázz a lábadra, amikor Isten házába mégy! Hallgatni menj oda! Jobb az áldozat, mint a balgák adománya. Mert hisz ezek ostobák és rosszat tesznek.
“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina