1. Másfelõl láttam a sok elnyomást a nap alatt: az elnyomottak könnyeit, és hogy nincs, aki vigasztalná õket; elnyomóik részérõl az erõszakot, és hogy nincs, aki vigasztalná õket;

2. Ezért boldogabbnak mondom a holtakat, akik már rég meghaltak, mint az élõket, akik még élnek.

3. De mindkettõnél jobban (dicsérem) azt, aki meg sem született, aki meg sem látta azt a (sok) rosszat, ami a nap alatt végbemegy.

4. Láttam azt is, hogy minden igyekezet és minden siker csak az egyik féltékenykedése a másikra. Ez is hiábavalóság és szélkergetés!

5. Az esztelen ölbe teszi a kezét, és a saját húsát emészti.

6. Jobb egy marék nyugalomban, mint két tele marék fáradság és szélkergetés árán!

7. Tovább nézelõdtem, és megpillantottam még egy hiábavalóságot a nap alatt: ez a magányos.

8. Nincs senkije, sem fia, sem testvére; mégsem ismer megállást a munkában, és sose lakik jól a szeme a gazdagsággal. De hát miért is töröm akkor magamat, és miért vonom meg magamtól, ami jó? Ez is hiábavalóság és iszonyú gyötrelem!

9. Jobban járnak, akik ketten vannak, mint a magányos, mert fáradozásuk meghozza jutalmát.

10. Ha elestek, az egyik a másikat fölsegítheti. De jaj a magányosnak: ha elesik, nincs senki, aki fölsegítené!

11. Meg aztán: ha ketten együtt hálnak, egymást melengetik; de hogy melegedne föl, aki egymaga van?

12. És ha valaki megtámadja az egyiket, ketten szállnak vele szembe. Mi több: a háromágú kötél nem szakad el egyhamar.

13. Jobb a szegény, de bölcs fiatal ember, mint az öreg, de balga király, akinek nincs annyi esze, hogy elfogadná az intést.

14. Igen, a börtönbõl került ki, és király lett, holott szegényen született annak a királyságában.

15. Láttam, amint a nap alatt minden élõ ott vonult az ifjú emberrel, az utóddal, aki a helyére lépett.

16. Se vége, se hossza nem volt a népnek, a sokadalomnak, amelynek élén állt. De a késõbbiek mégsem lelték benne örömüket. Valóban, ez is hiábavalóság és szélkergetés!

17. Vigyázz a lábadra, amikor Isten házába mégy! Hallgatni menj oda! Jobb az áldozat, mint a balgák adománya. Mert hisz ezek ostobák és rosszat tesznek.

“É doce o viver e o penar para trazer benefícios aos irmãos e para tantas almas que, vertiginosamente, desejam se justificar no mal, a despeito do Bem Supremo.” São Padre Pio de Pietrelcina