10. ἐγὼ τεῖχος καὶ μαστοί μου ὡς πύργοι ἐγὼ ἤμην ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ὡς εὑρίσκουσα εἰρήνην
Livraria Católica

Comprando os livros abaixo você estará contribuindo com o nosso site.“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina