10. ἐγὼ τεῖχος καὶ μαστοί μου ὡς πύργοι ἐγὼ ἤμην ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ὡς εὑρίσκουσα εἰρήνην
Livros sugeridos“O trabalho é tão sagrado como a oração”. São Padre Pio de Pietrelcina