1. Amikor Izrael Sittimben táborozott, a nép kikezdett Moáb lányaival.

2. Ezek meghívták a népet az isteneiknek bemutatott áldozatokra, s a nép részt vett az áldozati lakomákon és leborult isteneik elõtt.

3. Izrael a Peor-beli Baalnak szolgált. Erre feltámadt az Úr haragja Izrael ellen.

4. S azt mondta az Úr Mózesnek: "Gyûjtsd ide a nép vezetõit mind, s nyársaltasd fel õket fényes nappal az Úrnak, hogy lecsillapodjék az Úrnak Izrael ellen fölgerjedt iszonyú haragja!"

5. Mózes tehát megparancsolta Izrael bíráinak: "Mindegyitek ölje meg emberei közül azokat, akik a Peor-beli Baalnak szolgáltak!"

6. Épp akkor közeledett valaki Izrael fiai közül Mózes, valamint Izrael fiainak egész közössége felé, amely a megnyilatkozás sátora bejáratánál siránkozott. A szemük láttára rokonaihoz vezetett egy midianita nõt.

7. Áron pap fiának, Eleazárnak a fia, Pinchász meglátta, kivált a közösségbõl, lándzsát ragadott,

8. behatolt Izrael fia nyomában a sátor elkülönített részébe, és mindkettõjüket átszúrta az ágyékukon, Izrael fiát is, meg az asszonyt is. Erre alábbhagyott a vész Izrael fiai körében.

9. De azoknak a száma, akiket a csapás sújtott, huszonnégyezerre rúgott.

10. Ekkor az Úr azt mondta Mózesnek:

11. "Áron pap fiának, Eleázárnak a fia, Pinchász elfordította haragomat Izrael fiaitól, mert az én féltésemmel féltette õket, így féltésemben nem irtottam ki mind Izrael fiait.

12. Mondd meg hát neki: Átengedem neki a béke szövetségét,

13. legyen örökre az övé és utódaié a papi tisztség. Mert síkra szállt Istenéért, õ mutathatja be az engesztelõ áldozatot Izrael fiaiért."

14. Izraelnek akkor megölt fiát (akit a midiánita asszonnyal együtt öltek meg) Zimrinek hívták; Simeon törzsébõl a nemzetség vezérének, Saulnak volt a fia.

15. A megölt midiánita nõnek Koszbi volt a neve; Midiánban az egyik nemzetség, az egyik család fejének, Curnak volt a lánya.

16. Azután így szólt az Úr Mózeshez:

17. "Támadjátok meg a midiánitákat és gyõzzétek le õket!

18. Mert õk is megtámadtak benneteket azzal a csellel, amelyet Peor és az õ törzsébõl való midiánita fejedelmi lány, Koszbi esetében szõttek ellenetek, akit a Peor miatti csapás napján megöltek."

“A prática das bem-aventuranças não requer atos de heroísmo, mas a aceitação simples e humilde das várias provações pelas quais a pessoa passa.” São Padre Pio de Pietrelcina