1. Akkor József fiának, Manasszénak a törzsébõl elõléptek Celofchad lányai - lányait Machlának, Noának, Hognak, Milkának és Tircának hívták, (Celofchad) meg Hefernek volt a fia, az Gileádnak, az Machirnak, az meg Manasszénak -,

2. odajárultak Mózes és Eleazár pap, valamint az egész közösség elé a megnyilatkozás sátorának bejáratánál és azt mondták:

3. "Atyánk meghalt a pusztában. De nem tartozott ahhoz a népséghez, amelyik összeverõdött az Úr ellen, azaz Korach népségéhez. A maga bûnéért halt meg. Fiai nem voltak.

4. Most miért vesszen ki atyánk neve nemzetségébõl? Azért, mert nem volt fia? Adj nekünk örökséget atyánk testvérei sorában!"

5. Mózes az Úr elé terjesztette ügyüket.

6. S az Úr azt mondta Mózesnek:

7. "Celofchad lányai méltán hozták elõ ügyüket. Minden fenntartás nélkül adj nekik örökrészt atyjuk testvérei sorában, ruházd rájuk az atyjukat megilletõ örökséget!

8. Izrael fiainak pedig mondd meg: Ha valaki meghal, s nem marad utána fia, öröksége szálljon a lányaira.

9. Ha lányai sincsenek, adjátok örökségét oda a testvéreinek.

10. Ha testvérei sincsenek, akkor atyja testvéreinek adjátok örökségét.

11. Ha atyjának se volnának testvérei, adjátok örökségét a legközelebbi vérrokonnak a törzsön belül, az vegye birtokba. Ez legyen Izrael fiai körében a jogrend, ahogy az Úr Mózesnek parancsolta."

12. Azt mondta az Úr Mózesnek: "Menj fel Abarim hegyére, s nézd meg azt a földet, amelyet Izrael fiainak adtam.

13. S ha megnézted, neked is meg kell térned atyáidhoz, ahogy testvéred, Áron megtért.

14. Mert Cin pusztájában, amikor a közösség lázongott, ellene szegültetek parancsomnak, s nem dicsõítettetek meg a szemük láttára vizet szentelve nekem." (Ezek Meriba vizei Kádes mellett Cin pusztájában.)

15. Mózes erre így kérte az Urat:

16. "Uram, minden lénynek éltetõ Istene, rendelj valakit a közösség fölé,

17. aki bevonul az élükön, kivezeti és odavezérli õket. Ne hasonlítson az Úr közössége pásztor nélküli nyájhoz."

18. Az Úr ezt válaszolta Mózesnek: "Vedd Nun fiát, Józsuét - õ olyan ember, akiben lélek van -, tedd rá kezedet,

19. állítsd Eleazár pap és az egész közösség elé, s a szemük láttára ruházd rá a tisztséget.

20. Engedj át neki egy részt tekintélyedbõl, hogy Izrael fiainak egész közössége engedelmeskedjék neki.

21. Hanem neki Eleazár paphoz kell fordulnia, hogy az számára az Úr színe elõtt tanácsot kérjen az urim szertartása által. Csak ennek elhangzása után szabad kivonulniuk, s ennek kimondása után szabad bevonulniuk, neki, s vele Izrael fiainak és az egész közösségnek."

22. S Mózes úgy tett, amint az Úr parancsolta. Vette Józsuét, s Eleazár pap, valamint az egész közösség elé állította.

23. Aztán rátette kezét, s azzal ráruházta tisztségét is, ahogy az Úr Mózes által elrendelte.

“Mesmo quando perdemos a consciência deste mundo, quando parecemos já mortos, Deus nos dá ainda uma chance de entender o que é realmente o pecado, antes de nos julgar. E se entendemos corretamente, como podemos não nos arrepender?” São Padre Pio de Pietrelcina