Znaleziono 44 Wyniki dla: harag

 • Lévi fiai a tanúság sátra körül üssenek tábort, nehogy rászálljon a harag Izrael fiainak közösségére. Így Lévi fiai lássák el a tanúság sátra körül a szolgálatot." (Számok könyve 1, 53)

 • Ti pedig az oltár és a szentély szolgálatát lássátok el, nehogy még egyszer rá szálljon a harag Izrael fiaira. (Számok könyve 18, 5)

 • Igen, a népek mind így beszélnek majd: Miért bánt így az Úr ezzel az országgal? Miért volt ez a lángoló harag? (Második Törvénykönyv 29, 23)

 • Amikor Achán, Zerachnak a fia titokban vett az átok alá esõ holmiból, nemde Izrael egész közösségére rászállt a harag, jóllehet õ csak egyetlen egy volt? Nem kellett-e meghalnia vétkéért?" (Józsue könyve 22, 20)

 • De nem volt rá képes. Erre fogta elsõszülöttét, akinek királynak kellett volna lennie helyette, és a falon bemutatta égõáldozatul. De akkor iszonyú harag töltötte el Izraelt, úgyhogy elvonult, s visszatért földjére. (Királyok II. könyve 3, 27)

 • Joáb, Ceruja fia megkezdte az összeírást, de nem fejezte be, mivel a harag kitört Izrael ellen. Így a szám nem került bele Dávid király évkönyveibe. (Krónikák I. könyve 27, 24)

 • Erre õk elhagyták az Úrnak, atyáik Istenének templomát, bálványoknak és faragott képeknek szolgáltak. E bûneik miatt harag sújtotta Júdát és Jeruzsálemet. (Krónikák II. könyve 24, 18)

 • Figyelmeztették õket: "Ne hozzátok ide a foglyokat, mert az Úr bûnül rója fel nekünk! Hát csakugyan szaporítani akarjátok bûneinket és vétkeinket? Nagy lenne ugyanis a bûnünk és izzó harag fenyegetné Izraelt." (Krónikák II. könyve 28, 13)

 • Amit az ég Istenének házáért parancsol, azt mind pontosan meg kell tenni az ég Istenének, nehogy a harag rászálljon a királynak és fiainak országára. (Ezdrás könyve 7, 23)

 • A méd és a perzsa fejedelmek feleségei még ma megtudják a királyné válaszát, s elismétlik a király minden fejedelmének. Ebbõl sok bosszúság és harag származik. (Eszter könyve 1, 18)

 • Amikor Ámán tapasztalta, hogy Mardokeus nem hajt térdet és nem borul le elõtte, fellángolt benne a harag. (Eszter könyve 3, 5)

 • De a kard élétõl mégiscsak féljetek, mert a bûnök ellen harcra kél a harag. Vegyétek észbe: Él még az ítélõ! (Jób könyve 19, 29)


“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina