Znaleziono 18 Wyniki dla: propade

 • I tako propade lan i jeèam: jer jeèam bijaše u klasu, a lan u cvatu. (Knjiga Izlaska 9, 31)

 • TÓa sjeti se: nevin - propade li kada? Kada su zatrti bili pravednici? (Knjiga o Jobu 4, 7)

 • Zemlja vam opustje, gradove oganj popali, njive vam na oèi haraju tuðinci - pustoš k'o kad propade Sodoma. (Izaija 1, 7)

 • Tada pograbiše Jeremiju i baciše ga u èatrnju kraljeviæa Malkije, što je bila u tamnièkom dvorištu, i oni ga spustiše na užetima. Ali u èatrnji ne bijaše vode, veæ samo glib, tako da Jeremija propade u glib. (Jeremija 38, 6)

 • Stoga mi srce poput frule dršæe za Moabom, srce moje poput frule dršæe za ljudima Kir Heresa: jer propade steèevina koju stekoše! (Jeremija 48, 36)

 • A kad mati vidje da uzalud èeka i da joj nada propade, uze drugo mlado i od njega lava uèini. (Ezekiel 19, 5)

 • A zatim æe nad tobom zakukati i reæi ti: 'Kamo li propade? Kamo li s mora nestade, grade proslavljeni, što bijaše tako moæan na moru, ti i žitelji tvoji, koji strah zadavahu zemlji svoj? (Ezekiel 26, 17)

 • Reèe mi: "Sine èovjeèji, te kosti - to je sav dom Izraelov. Evo, oni vele: 'Usahnuše nam kosti i propade nam nada, pogibosmo!' (Ezekiel 37, 11)

 • Opustošeno polje, zemlja poharana. Poharano žito, vino propade, presahnu ulje. (Joel 1, 10)

 • Tugujte, težaci, kukajte, vinogradari, za pšenicom i za jeèmom, jer propade žetva poljska. (Joel 1, 11)

 • "I nitko ne ulijeva novo vino u stare mješine. Inaèe æe vino poderati mješine pa propade i vino i mješine. Nego - novo vino u nove mješine!" (Evanðelje po Marku 2, 22)

 • Dok sam ja bio s njima, ja sam ih èuvao u tvom imenu, njih koje si mi dao; i štitio ih, te nijedan od njih ne propade osim sina propasti, da se Pismo ispuni. (Evanðelje po Ivanu 17, 12)


“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina