Znaleziono 3449 Wyniki dla: kad

 • Pa zar ste zaboravili opomenu koja vam je kao sinovima upravljena: Sine moj, ne omalovažavaj stege Gospodnje i ne kloni kad te on ukori. (Poslanica Hebrejima 12, 5)

 • Ta znate da je i poslije, kad je htio baštiniti blagoslov, odbaèen jer nije našao moguænosti promjene premda ju je sa suzama tražio. (Poslanica Hebrejima 12, 17)

 • Pravom radošæu smatrajte, braæo moja, kad upadnete u razne kušnje (Jakovljeva poslanica 1, 2)

 • Zar se Abraham, otac naš, ne opravda djelima, kad na žrtvenik prinese Izaka, sina svoga? (Jakovljeva poslanica 2, 21)

 • Ne opravda li se slièno, djelima, i Rahaba bludnica kad primi glasnike i drugim ih putom izvede? (Jakovljeva poslanica 2, 25)

 • koji bijahu nekoæ nepokorni, kad ih ono Božja strpljivost išèekivaše, u vrijeme Noino, dok se gradila korablja u kojoj nekolicina, to jest osam duša, bi spašena vodom. (Prva Petrova poslanica 3, 20)

 • Pa kad se pojavi Natpastir, primit æete neuveli vijenac slave. (Prva Petrova poslanica 5, 4)

 • Zato, braæo, to revnije uznastojte uèvrstiti svoj poziv i izabranje: to èineæi - ne, neæete posrnuti nikada! (Druga Petrova poslanica 1, 10)

 • Od Oca je doista primio èast i slavu kad mu ono od uzvišene Slave doprije ovaj glas: Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, u njemu mi sva milina! (Druga Petrova poslanica 1, 17)

 • jer nikada proroštvo ne bi ljudskom voljom doneseno, nego su Duhom Svetim poneseni ljudi od Boga govorili. (Druga Petrova poslanica 1, 21)

 • i pitati: "Što je s obeæanjem njegova Dolaska? Jer i otkad Oci pomriješe, sve ostaje kao što bijaše od poèetka stvorenja." (Druga Petrova poslanica 3, 4)

 • Kad se sve tako ima raspasti, kako li treba da se svi vi istièete u svetu življenju i pobožnosti (Druga Petrova poslanica 3, 11)


“O Senhor nos dá tantas graças e nós pensamos que tocamos o céu com um dedo. Não sabemos, no entanto, que para crescer precisamos de pão duro, das cruzes, das humilhações, das provações e das contradições.” São Padre Pio de Pietrelcina