1. Braæo moja, vjeru Gospodina našega Isusa Krista slavnoga ne miješajte s pristranošæu!

2. Doðe li na vaš sastanak èovjek sa zlatnim prstenjem, u sjajnoj odjeæi, a doðe i siromah u bijednoj odjeæi

3. i vi se zagledate u onoga što nosi sjajnu odjeæu te reknete: "Ti lijepo ovdje sjedni!", a siromahu reknete: "Ti stani - ili sjedni - ondje, podno podnožja moga!",

4. niste li u sebi pristrano sudili te postali suci što naopako sude?

5. Èujte, braæo moja ljubljena: nije li Bog one koji su svijetu siromašni izabrao da budu bogataši u vjeri i baštinici Kraljevstva što ga je obeæao onima koji ga ljube?

6. A vi prezreste siromaha! Ne tlaèe li vas upravo bogataši? Ne vuku li vas baš oni na sudove?

7. Ne psuju li oni lijepo Ime na vas zazvano?

8. Ako doista izvršujete kraljevski zakon po Pismu: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga, dobro èinite;

9. ako li ste pristrani, grijeh èinite i Zakon vas osuðuje kao prijestupnike.

10. Ta tko sav Zakon ušèuva, a u jednome samo posrne, postao je krivac svega.

11. Jer tko reèe: Ne èini preljuba, reèe i: Ne ubij. Ako dakle i ne èiniš preljuba, a ubiješ, postao si prijestupnik Zakona.

12. Tako govorite i tako èinite kao oni koji imaju biti suðeni po zakonu slobode.

13. Jer nemilosrdan je sud onomu tko ne èini milosrða; a milosrðe likuje nad sudom.

14. Što koristi, braæo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djela nema? Može li ga vjera spasiti?

15. Ako su koji brat ili sestra goli i bez hrane svagdanje

16. pa im tkogod od vas rekne: "Hajdete u miru, grijte se i sitite", a ne dadnete im što je potrebno za tijelo, koja korist?

17. Tako i vjera: ako nema djela, mrtva je u sebi.

18. Inaèe, mogao bi tko reæi: "Ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi svoju vjeru bez djela, a ja æu tebi djelima pokazati svoju vjeru.

19. Ti vjeruješ da je jedan Bog? Dobro èiniš! I ðavli vjeruju, i dršæu."

20. Hoæeš li spoznati, šuplja glavo, da je vjera bez djela jalova?

21. Zar se Abraham, otac naš, ne opravda djelima, kad na žrtvenik prinese Izaka, sina svoga?

22. Vidiš: vjera je suraðivala s djelima njegovim i djelima se vjera usavršila

23. te se ispunilo Pismo koje veli: Povjerova Abraham Bogu i uraèuna mu se u pravednost pa prijatelj Božji posta.

24. Gledajte: èovjek se opravdava djelima, a ne samom vjerom.

25. Ne opravda li se slièno, djelima, i Rahaba bludnica kad primi glasnike i drugim ih putom izvede?

26. Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela mrtva.

“Dirás tu o mais belo dos credos quando houver noite em redor de ti, na hora do sacrifício, na dor, no supremo esforço duma vontade inquebrantável para o bem. Este credo é como um relâmpago que rasga a escuridão de teu espírito e no seu brilho te eleva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina