Znaleziono 249 Wyniki dla: Isusa

 • Filip prozbori te mu, pošavši od toga Pisma, navijesti evanðelje: Isusa. (Djela apostolska 8, 35)

 • te odmah stade po sinagogama propovijedati Isusa, da je on Sin Božji. (Djela apostolska 9, 20)

 • kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom èineæi dobro i ozdravljajuæi sve kojima bijaše ovladao ðavao." (Djela apostolska 10, 38)

 • I zapovjedi da se krste u ime Isusa Krista. Tada ga zamole da ostane ondje nekoliko dana. (Djela apostolska 10, 48)

 • Ako im je dakle Bog dao isti dar kao i nama koji povjerovasmo u Gospodina Isusa Krista, tko sam ja da bih se smio oprijeti Bogu?" (Djela apostolska 11, 17)

 • Neki su od njih bili Ciprani i Cirenci. Kad stigoše u Antiohiju, propovijedahu i Grcima navješæujuæi evanðelje: Gospodina, Isusa. (Djela apostolska 11, 20)

 • Iz njegova potomstva izvede Bog po svom obeæanju Izraelu Spasitelja, Isusa. (Djela apostolska 13, 23)

 • Bog je ispunio djeci, nama, uskrisivši Isusa, kao što je i pisano u Psalmu drugom: Ti si Sin moj, danas te rodih. (Djela apostolska 13, 33)

 • Vjerujemo, naprotiv: po milosti smo Gospodina Isusa spašeni, baš kao i oni." (Djela apostolska 15, 11)

 • ljudima koji su svoje živote izložili za ime Gospodina našega Isusa Krista. (Djela apostolska 15, 26)

 • To je èinila mnogo dana. Pavlu to napokon dodija pa se okrenu i reèe duhu: "Zapovijedam ti u ime Isusa Krista: iziði iz nje!" I iziðe toga èasa. (Djela apostolska 16, 18)

 • Oni æe mu: "Vjeruj u Gospodina Isusa i spasit æeš se - ti i dom tvoj!" (Djela apostolska 16, 31)


“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina