Znaleziono 54 Wyniki dla: vjernost

 • i progovori: "Neka je blagoslovljen Jahve, Bog moga gospodara Abrahama, što nije uskratio svoju ljubav i svoju vjernost mome gospodaru. Mene je Jahve vodio pravim putem, u kuæu brata moga gospodara." (Knjiga Postanka 24, 27)

 • A sad, ako kanite iskazati ljubav i vjernost mome gospodaru, recite mi; ako li ne, to mi kažite, tako da mogu krenuti bilo desno bilo lijevo." (Knjiga Postanka 24, 49)

 • Odgovoriše joj ljudi: "Životom svojim jamèimo za vas, samo ako nas ne izdate. Kad nam Jahve dade zemlju, iskazat æemo ti milost i vjernost." (Jošua 2, 14)

 • Juèer si došao, a danas da te vodim da se potucaš s nama kad ja idem kamo me sreæa nanese. Vrati se i odvedi svoju braæu natrag sa sobom, a Jahve neka ti iskaže ljubav i vjernost!" (Druga knjiga o Samuelu 15, 20)

 • A Abšalom upita Hušaja: "Je li to tvoja vjernost prema tvome prijatelju? Zašto nisi otišao sa svojim prijateljem?" (Druga knjiga o Samuelu 16, 17)

 • Ti si pravedan u svemu što nas je snašlo, jer si ti pokazao vjernost, a mi zloæu svoju. (Knjiga Nehemijina 9, 33)

 • I zbog svega toga obvezujemo se pismeno na vjernost." Na zapeèaæenoj ispravi stajala su imena naših knezova, levita i sveæenika ... (Knjiga Nehemijina 10, 1)

 • "Kakva je korist od krvi moje, kakva korist da u grob siðem? Zar æe te prašina slaviti, zar æe naviještati vjernost tvoju?" (Psalmi 30, 10)

 • Jer prÓava je rijeè Jahvina i vjernost su sva djela njegova. (Psalmi 33, 4)

 • Do neba je, Jahve, dobrota tvoja, do oblaka vjernost tvoja. (Psalmi 36, 6)

 • Tvoju pravdu neæu kriti u srcu, kazivat æu vjernost tvoju i tvoj spas. Tajit neæu dobrote tvoje, ni tvoje vjernosti velikoj skupštini. (Psalmi 40, 11)

 • A ti, o Jahve, milosrða mi svog ne krati, dobrota tvoja i vjernost neka me svagda èuvaju. (Psalmi 40, 12)


“A sua casa deve ser uma escada para o Céu”. São Padre Pio de Pietrelcina