10. Ako bi htio prinijeti za žrtvu paljenicu od sitne stoke - od ovaca ili koza - neka prinese muško bez mane.

“O homem sem Deus é um ser mutilado”. São Padre Pio de Pietrelcina