1. Braæu Židove u Egiptu pozdravljaju njihova braæa Židovi iz Jeruzalema i iz židovske zemlje i žele im nepomuæeni mir.

“A sua casa deve ser uma escada para o Céu”. São Padre Pio de Pietrelcina