1. Braæu Židove u Egiptu pozdravljaju njihova braæa Židovi iz Jeruzalema i iz židovske zemlje i žele im nepomuæeni mir.

“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina