1. Az Úr így szólt Mózeshez:

2. "Parancsold meg Izrael fiainak, hozzanak nekem tiszta olajat a mécsesekbe, hogy állandó lángot adjanak."

3. Áron ezt a lángot a megnyilatkozás sátorában, a bizonyság függönye elé helyezte. Ennek ott kell lennie állandóan az Úr elõtt, estétõl reggelig. Örök törvény ez utódaitok számára.

4. Áron a mécseseket a tiszta tartóra állította, az Úr elé minden idõre.

5. "Végy lisztlángot, és süss belõle tizenkét kenyeret, mindegyik két tizednyi legyen.

6. Azután rakd õket két sorban - hatot-hatot téve egy sorba - az Úr elõtt álló tiszta asztalra.

7. Mindegyik sorra tégy tiszta tömjént. Ez emlékezetül felajánlott eledel lesz, étel az Úrnak.

8. Mindig szombati napon kell kitenni az Úr elé. Izrael fiai vigyék oda az örök szövetség jeléül.

9. Azután Ároné és fiaié lesznek, de szent helyen egyék meg, mivel ez az Úr eledelének nagyon szent része az õ számukra. Örök törvény ez."

10. Egy izraelita asszonynak a fia, aki egyiptomi apától született, kijött házából és Izrael fiai közé keveredett, s a táborban összeszólalkozott egy izraelita férfival.

11. Az izraelita asszony fia káromolta és átkozta a Nevet, azért Mózes elé vezették. (Az anyát Selomitnak hívták, s a Dán törzsébõl való Dibri lánya volt.)

12. Õrizet alatt tartották, hogy majd az Úr utasítása szerint ítélkezzenek fölötte.

13. Az Úr ezt mondta Mózesnek:

14. "Vezesd ki a táboron kívülre azt, aki az átkot mondta. A fültanúk tegyék kezüket a fejére, és az egész közösség kövezze meg.

15. Azután ezt mondd Izrael fiainak: Mindenki, aki Istenét átkozza, viselje bûnének büntetését.

16. Aki az Úr nevét káromolja, haljon meg, kövezze meg az egész közösség. Akár idegen, akár közülük való, haljon meg, ha káromolta a Nevet.

17. Aki agyonüt egy embert, bárki is, haljon meg.

18. Aki agyonüt egy állatot, adjon másikat helyette: életet életért.

19. Aki megsebesít valakit a népébõl valók közül, vele is bánjanak úgy, ahogy õ tett:

20. törést törésért, szemet szemért, fogat fogért. Amilyen az emberen okozott kár, olyat kell neki is elviselnie.

21. Aki állatot üt agyon, pótolja másikkal, aki embert üt agyon, az haljon meg.

22. Mindenki fölött ugyanúgy ítélkezzenek, akár közületek való, akár idegen, mivel én vagyok az Úr, a ti Istenetek."

23. Miután Mózes ezeket elmondta Izrael fiainak, kivitte a táboron kívülre azt, aki az átkot kiejtette és megkövezték. Így teljesítették, amit az Úr parancsolt Mózesnek.

“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina