1. "Bizony, azokban a napokban, abban az idõben, amikor jóra fordítom Júda és Jeruzsálem sorsát,

2. összegyûjtöm majd a népeket, leviszem õket a Jozafát völgyébe, és ítéletet tartok ott fölöttük népem és örökségem, Izrael miatt; amiért szétszórták a népek közé, s megosztották országomat.

3. Sorsot vetettek népem fölött; céda nõért gyermeket adnak cserébe, lányt adnak borért, hogy ihassanak."

4. "Mit akartok tõlem, Tirusz és Szidon? És ti, filiszteusok tartományai? Ti akartok talán bosszút állni rajtam? Ha bosszút álltok rajtam, bosszútokat csakhamar visszafordítom fejetekre.

5. Ti, akik elvettétek ezüstömet, aranyomat, s drága kincseimet templomaitokba vittétek!

6. Ti, akik Júda fiait és Jeruzsálem fiait eladtátok Jáván fiainak, hogy távol kerüljenek hazájuktól!

7. Lám, visszahívom õket arról a helyrõl, ahová eladtátok õket, és gonoszságotokat visszafordítom fejetekre.

8. Eladom fiaitokat és lányaitokat, kiszolgáltatom õket Júda fiainak, hogy adják el õket a sábaiaknak, egy távoli népnek - az Úr mondta ezt."

9. Hirdessétek ki a népek között: Készüljetek fel a harcra! Jöjjenek, s álljanak csatasorba mind a harcosok!

10. Öntsetek kardot az ekevasból, lándzsát a sarlóból! Mondja az erõtlen is: "Hõs vagyok!"

11. Siessetek, gyertek, minden népek körös-körül, és gyûljetek ott egybe! [Vezesd elõ, Uram, a hõseidet!]

12. "Keljenek fel, vonuljanak fel a népek Jozafát völgyébe, mert ott ülök ítéletet körös-körül minden nép felett.

13. Lendítsétek meg a sarlót, mert beért a vetés; gyertek, tapossátok, mert megtelt a sajtó és túlárad a prés: oly nagy a gonoszságuk!"

14. Egyre több a nép a Döntés völgyében; mert közel van az Úr napja a Döntés völgyében!

15. Elsötétedik a nap és a hold, a csillagok elvesztik fényüket.

16. Az Úr szózata zeng a Sionon, Jeruzsálemben hallatja szavát, ég és föld megremeg belé. De népének mentsvára az Úr, Izrael fiai számára menedék.

17. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek, aki a Sionon, szent hegyemen lakom. Szent hely lesz akkor Jeruzsálem, nem léphetnek be többé oda idegenek.

18. Azon a napon új bor fakad a hegyekbõl, tej folyik a halmokból, Júda minden folyójának víz árasztja el a medrét. Forrás fakad az Úr házából, és megöntözi az Akácok-völgyét.

19. Egyiptom meg pusztasággá lesz, Edom kietlen sivataggá, mert nyomorgatta Júda fiait, ártatlan vért ontott országukban.

20. Júdának meg mindig lesz lakója, Jeruzsálemnek örökkön-örökké.

21. "Megbosszulom vérüket, nem kegyelmezek", és az Úr a Sionon fog lakni.

“Há alegrias tão sublimes e dores tão profundas que não se consegue exprimir com palavras. O silêncio é o último recurso da alma, quando ela está inefavelmente feliz ou extremamente oprimida!” São Padre Pio de Pietrelcina