1. Sok és jelentõs (tanítást) ajándékozott nekünk a Törvény, a Próféták

2. és a többi utánuk következõ (író),

3. akik miatt meg kell dicsérni Izraelt mûveltségéért és bölcsességéért.

4. De ne csak jártasságra tegyenek szert benne, akik (héber nyelven) el tudják olvasni,

5. hanem aki belemélyed, az legyen képes rá, hogy a kívülállókat is elõbbre segítse,

6. élõszó és írás útján.

7. Ezért határozta el Jézus, a nagyapám - miután behatóan foglalkozott

8. a Törvénnyel,

9. a Prófétákkal

10. és az atyáktól ránk maradt többi írással,

11. s elegendõ ismeretre tett szert -,

12. hogy maga is ír valamit, ami a mûveltséget és a bölcsességet elõmozdítja.

13. Így, aki ezt kedvvel és szeretettel elsajátítja,

14. egyre gyarapodhat a törvény szerint való élet útján.

15. Most hát arra kérlek benneteket,

16. hogy fogjatok hozzá az olvasáshoz

17. jóakarattal és figyelemmel.

18. De legyetek elnézõk,

19. ha a - különben gondos - fordítás kifejezései

20. itt-ott nem elég tökéletesek.

21. Hiszen nem mindegy,

22. hogy az ember valamit héber eredetiben olvas-e, vagy más nyelvre lefordítva.

23. Nemcsak ez a könyv,

24. hanem a Törvény, a Próféták,

25. és a többi írás is

26. nem csekély eltérést mutat, ha (eredeti) nyelvükön olvassuk õket.

27. Nos, amikor Euergetesz király uralkodásának 38. esztendejében

28. Egyiptomba mentem, és az õ idejében ott tartózkodtam,

29. egy nem csekély mûveltségre valló mûvet találtam.

30. Ezért szükségesnek tartottam, hogy magam is fáradságot vegyek és gondot fordítsak ennek a könyvnek a lefordítására.

31. Pihenést nem ismerve nagy buzgalommal ráadtam fejemet

32. ebben az idõben,

33. hogy végére járjak a dolognak és kiadjam a könyvet

34. azok számára is, akik idegenben bele akarnak mélyedni,

35. és akik föltették magukban, hogy a törvény szerint élnek.

“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina