1. Jaj nekem! Úgy jártam, mint aki kalászt megy szedegetni aratás után, mint aki böngészni akar szüret után: sehol egy fürt, hogy egyem, sehol egy korai füge, hiába vágyom rá.

2. A hûségesek eltûnnek az országból, nincsen igaz az emberek között. Mindegyikük vérontásra készül, tõrbe csalják testvéreiket.

3. Kezük ügyes tenni a rosszat, a fõember követelõzik, a bíró ajándék fejében osztja az igazságot, a vezetõ kénye-kedve szerint beszél.

4. ... köztük a legjobb is olyan, mint a tövis, a legigazabb, mint a szúrós sövény. Ma északról megérkezett próbatételük, bekövetkezik megszégyenülésük.

5. Ne bízzatok társatokban, ne reménykedjetek barátotokban! Ne nyisd meg a szádat az elõtt sem, aki a kebleden pihen!

6. Mert a fiú szidalmazza az apját, a lány anyja ellen támad, az új asszony meg anyósa ellen, ellensége az embernek saját háza népe.

7. De én az Úrra emelem tekintetem, az Istenben bízom, aki megment, az én Istenem meghallgat engem.

8. Ellenségem, ne örülj! Igaz, elestem, de fölkelek, sötétségben éltem, de az Úr a világosságom.

9. Az Úr haragját el kell viselnem - hisz vétkeztem ellene - mindaddig, míg ítéletet nem hoz ügyemben, és igazságot nem szolgáltat nekem. Elvezet a világosságra és megláthatom igaz tetteit.

10. Ha látja ellenségem, elborítja a szégyen, azt, aki így szólt hozzám: "Ugyan hol az Úr, a te Istened?" Szemem örömmel látja majd amikor eltiporják, mint az utca sarát.

11. Elérkezik a nap, amikor fölépítik sáncaidat, a nap, amikor kiterjesztik határaidat,

12. a nap, amikor mindenki hozzád siet Asszíriától Egyiptomig, Tirusztól a Folyóig, az egyik tengertõl a másikig, egyik hegytõl a másikig.

13. A föld pusztasággá lesz lakói miatt, tetteik gyümölcse miatt.

14. Legeltesd botoddal népedet, örökséged nyáját, amely egyedül él az erdõben, egy gyümölcsöskertnek a közepén. Bárcsak legelhetne a Básánon és Gileádban, mint hajdanában!

15. Mint azokban a napokban, amikor kivonultál Egyiptomból: mutass nekünk csodajeleket!

16. Látni fogják a népek, és megszégyenülnek minden hatalmuk ellenére; a kezüket a szájukra teszik, a fülük pedig megsüketül.

17. Homokot esznek, mint a kígyó, mint a földön csúszó állatok. Búvóhelyükrõl remegve jönnek elõ, félnek és rettegnek színed elõtt.

18. Melyik isten olyan, mint te, aki elveszed a gonoszságot, és megbocsátod a vétkeket? Aki nem haragszol mindörökre, hanem kedved leled az irgalomban?

19. Irgalmazz nekünk még ez egyszer, tipord össze vétkeinket, vesd a tenger mélyére minden bûnünket!

20. Tanúsíts hûséget Jákob iránt, irgalmat Ábrahám iránt, amint megesküdtél atyáinknak õsidõktõl fogva.

“O medo excessivo nos faz agir sem amor, mas a confiança excessiva não nos deixa considerar o perigo que vamos enfrentar”. São Padre Pio de Pietrelcina