Fondare 21 Risultati per: szeretetben

 • Júdás pedig, aki testestül-lelkestül feláldozta magát honfitársaiért, és ifjú kora óta mindig hûségesen kitartott a testvérei iránti szeretetben, kiadta a parancsot, hogy Nikanornak vágják le fejét és a kezét a karjával együtt, és vigyék Jeruzsálembe. (Makkabeusok II. könyve 15, 30)

 • Akik benne bíztak, akkor majd megismerik az igazságot, és akik hûek voltak, szeretetben nála maradnak, mert kegyelem és irgalom lesz választottainak osztályrészük. (Bölcsesség könyve 3, 9)

 • Boldogok mind, akik téged meglátnak, akik szeretetben hunyták le szemüket, s mi is részesei leszünk az életnek. (Sirák fia könyve 48, 11)

 • A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban elõzzétek meg egymást. (Rómaiaknak írt levél 12, 10)

 • tisztaságban, megértõn, béketûrõn és jóságosan, a Szentlélekben és az õszinte szeretetben megmaradva; (Korintusiaknak írt II. levél 6, 6)

 • Ti mindenben kitûntök: a hitben, a szóban, a tudásban, minden buzgólkodásban és az irántunk táplált szeretetben; tûnjetek ki tehát a jótékonykodásban is. (Korintusiaknak írt II. levél 8, 7)

 • Krisztus Jézusban ugyanis nem az számít, hogy valaki körülmetélt vagy körülmetéletlen, hanem csak a hit, amely a szeretetben teljesedik ki. (Galatáknak írt levél 5, 6)

 • hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, s gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben. (Efezusiaknak írt levél 3, 17)

 • Inkább igazságban kell élnünk és szeretetben, hogy egyre inkább összeforrjunk a Fõvel: Krisztussal. (Efezusiaknak írt levél 4, 15)

 • Õ az, aki az egész testet egybefogja és összetartja a különféle ízületek segítségével, hogy a tagok betöltsék az erejükhöz szabott feladatkört. Így növekszik a test, és építi fel saját magát a szeretetben. (Efezusiaknak írt levél 4, 16)

 • éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta magát értünk jó illatú áldozati adományként az Istennek. (Efezusiaknak írt levél 5, 2)

 • hogy szívükben megerõsödve és a szeretetben egyesülve eljussanak a tökéletes megismerés teljes gazdagságára: Isten titkának, Krisztusnak a megismerésére. (Kolosszeieknek írt levél 2, 2)


“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina