Fondare 15 Risultati per: sokszor

 • Sokszor jártam Médiában és egyik testvérünknél, Gábaelnél kaptam szállást, a médiai Rágesban. Ekbatanától Ráges kétnapi járóföldre van, Ráges a hegyek között, Ekbatana a síkságon fekszik." (Tóbiás könyve 5, 6)

 • Tóbiás kiment, és szólt neki: "Barátom, apám szeretne megismerni." Az angyal belépett a házba. Elõször Tobit üdvözölte, aztán az kívánt neki minden jót. Tobit így szólt: "Mi örömöm lehet még nekem? Megvakultam, nem látom a ragyogó eget, olyan sötétség borul rám, mint a halottakra, akik már nem látnak világosságot. Élõhalott vagyok: hallom az emberek hangját, de látni nem látom õket." Az angyal azt mondta neki: "Bízzál, Isten nem késlekedik, meggyógyít. Bízzál!" Tobit így szólt hozzá: "Az én Tóbiás fiam Médiába készül. Elmennél-e vele mint vezetõje? Megfizetek érte, testvér." Így felelt neki: "Elkísérem, ismerek minden utat, mert sokszor jártam Médiában. Bejártam a völgyeket és a hegyeket, ismerek minden ösvényt." (Tóbiás könyve 5, 10)

 • Akit sokszor intenek, mégis önfejû marad, rögtön összetörik és nincsen menekvése. (Példabeszédek könyve 29, 1)

 • Mert hisz - ezt magad is tudod - te is sokszor átkoztál másokat. (Prédikátor könyve 7, 22)

 • A rendreutasítás sokszor késik. Van, aki hallgat és ez az okos ember. (Sirák fia könyve 20, 1)

 • Aki sokszor esküszik, bûnt halmoz fejére, s a büntetõ bot nem hagyja el házát. Ha hibázik, rajta a bûn büntetése, ha rá sem hederít, kétszeres a bûne. Ha hamisan esküszik, nem lehet igaz, és sok próbatételben lesz része házának. (Sirák fia könyve 23, 11)

 • Sokszor forogtam halálos veszélyben, de megmenekültem ilyenféle módon: (Sirák fia könyve 34, 12)

 • Már sokszor megbilincselték és láncra verték, de széttépte a láncokat, összetörte a bilincseket. Senkinek sem sikerült megfékeznie. (Márk evangéliuma 5, 4)

 • Sokszor tûzbe meg vízbe kergette, csakhogy elpusztítsa. Ha valamit tehetsz, segíts rajtunk, és légy részvéttel irántunk." (Márk evangéliuma 9, 22)

 • Ez gátolt sokszor benne, hogy hozzátok menjek. (Rómaiaknak írt levél 15, 22)

 • Ázsia egyházai köszöntenek titeket, és sokszor üdvözölnek az Úrban Aquila és Priszka is, akik vendégül látnak a házukban összejövõ egész egyházzal egyetemben. (Korintusiaknak írt I. levél 16, 19)

 • Krisztus szolgái? Balgaság mondani, de mondom: én még inkább. Hiszen többet fáradtam, többször voltam börtönben. Módfelett sok verésben volt részem, sokszor forogtam halálveszélyben. (Korintusiaknak írt II. levél 11, 23)


“Todas as percepções humanas, de onde quer que venham, incluem o bem e o mal. É necessário saber determinar e assimilar todo o bem e oferecê-lo a Deus, e eliminar todo o mal.” São Padre Pio de Pietrelcina