Fondare 96 Risultati per: iránt

 • Azért esküdj meg nekem itt Istenre, hogy sem nekem, sem utódaimnak nem fogsz hûtlenül ártani. Ahogy én szeretetet mutattam irántad, úgy mutass te is irántam és a föld iránt, amelyen mint vendég lakol." (Teremtés könyve 21, 23)

 • Ha az a lány, akinek szólok: Nyújtsd a korsódat, hadd igyam, azt feleli: Igyál, tevéidet is megitatom, akkor kiválasztottad azt szolgád, Izsák számára. Errõl fogom megismerni, hogy jóságosnak mutatkoztál uram iránt. (Teremtés könyve 24, 14)

 • Most tehát ha szeretetet és hûséget akartok tanúsítani uram iránt, jelentsétek ki, ha nem, azt is jelentsétek ki, hogy aszerint forduljak jobbra vagy balra." (Teremtés könyve 24, 49)

 • Amikor a helység lakói felesége iránt érdeklõdtek, így szólt: "A húgom." Félt ugyanis azt mondani: "A feleségem", különben a helység férfiai megölhetnék Rebekka miatt, mert õ szép. (Teremtés könyve 26, 7)

 • Nem vagyok méltó mindarra a kegyelemre és hûségre, amelyet szolgád iránt tanúsítottál. Hiszen csak botommal léptem át ezt a Jordánt, s most két táborom van. (Teremtés könyve 32, 11)

 • Az Úr jóakaratra hangolta az egyiptomiakat a nép iránt. Mózesnek is nagy tekintélye volt a fáraó hivatalnokai és népe elõtt. (Kivonulás könyve 11, 3)

 • Az Úr bizalomra hangolta az egyiptomiakat a nép iránt, s azok teljesítették kérésüket. Így szereztek zsákmányt az egyiptomiaktól. (Kivonulás könyve 12, 36)

 • Amikor Egyiptom királyát értesítették, hogy a nép elmenekült, a fáraónak és hivatalnokainak magatartása megváltozott a nép iránt. Ezt mondták: "Mit tettünk? Elengedtük Izraelt, hogy ne szolgáljon nekünk." (Kivonulás könyve 14, 5)

 • Ne táplálj gyûlöletet szívedben testvéred iránt. Fedd meg embertársadat, s akkor nem osztozol bûnében. (Leviták könyve 19, 17)

 • Ismerd hát föl, hogy az Úr, a te Istened az igaz Isten, a hûséges Isten, aki szövetségét és szeretetét az ezredik nemzedékig megõrzi azok iránt, akik szeretik és megtartják parancsait, (Második Törvénykönyv 7, 9)

 • akkor vigyázz, nehogy tõrbe essél, mikor már elpusztultak elõtted, nehogy a nyomukba lépj! Ne érdeklõdj isteneik iránt ilyesmiket kérdezve: "Hogyan részesítették ezek a népek tiszteletben isteneiket? Szeretném utánozni õket!" (Második Törvénykönyv 12, 30)

 • Jerubbaal-Gedeon háza iránt sem tanúsítottak hálát azért a sok jóért, amit Izraellel tett. (Bírák könyve 8, 35)


“O mal não se vence com o mal, mas com o bem, que tem em si uma força sobrenatural.” São Padre Pio de Pietrelcina