Fondare 66 Risultati per: földrõl

 • Egyszer pára szállt fel a földrõl és megáztatta a föld egész felszínét. (Teremtés könyve 2, 6)
 • Erre õ ezt mondta: "Mit tettél? Testvéred vére felkiált hozzám a földrõl. (Teremtés könyve 4, 10)

 • Így törölt el (Isten) minden élõlényt a földön: az embertõl az állatig, a csúszómászókig és az égi madarakig. Mind eltörölte õket a földrõl. (Teremtés könyve 7, 23)

 • s kiengedett egy hollót. Az ide-oda röpdösött, amíg a víz fel nem száradt a földrõl. (Teremtés könyve 8, 7)

 • A galamb este visszatért hozzá, és íme, friss olajágat tartott a csõrében. Ebbõl megtudta Noé, hogy a víz eltûnt a földrõl. (Teremtés könyve 8, 11)

 • Megkötöm veletek szövetségem, többé nem törlök el minden lényt a földrõl vízözönnel, és nem jön olyan áradat, amely elpusztítja a földet." (Teremtés könyve 9, 11)

 • Errõl a földrõl indult ki Asszur és megépítette Ninivét, Rechobot-Irt, (Teremtés könyve 10, 11)
 • Azért szálltam le, hogy kiszabadítsam az egyiptomiak hatalmából, és hogy kivezessem arról a földrõl egy szép, tágas országba, egy tejjel-mézzel folyó országba, a kánaániak, a hetiták, az amoriták, a periziták, a hivviták és a jebuziták területére. (Kivonulás könyve 3, 8)

 • A mai napon tanúul hívom ellenetek az eget és a földet: csakhamar eltûntök arról a földrõl, ahova a Jordánon átkelve elértek, s amelyet birtokba vesztek; nem maradtok ott sokáig, teljesen kiirtanak onnan benneteket. (Második Törvénykönyv 4, 26)

 • Királyaikat hatalmadba adja, s te eltörlöd nevüket a földrõl. Senki sem áll meg elõtted, míg ki nem pusztítod õket. (Második Törvénykönyv 7, 24)

 • Az Úr pestist küld rád, míg teljesen ki nem irt arról a földrõl, amelyre most bevonulsz, (Második Törvénykönyv 28, 21)

 • Azelõtt az Úrnak abban telt öröme, hogy jót tegyen veletek és megsokasítson benneteket, most azonban abban leli örömét, hogy elpusztítson és megsemmisítsen. Kiirtanak arról a földrõl, amelyre érkezel, hogy birtokba vedd. (Második Törvénykönyv 28, 63)
“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina