Fondare 79 Risultati per: eget

 • "Ó, Uram! Te alkottad az eget és a földet nagy hatalmaddal és kinyújtott karoddal. Neked semmi sem lehetetlen. (Jeremiás könyve 32, 17)

 • Ha majd kioltom életedet, beborítom az eget és elsötétítem csillagait. Befödöm felhõvel a napot, s a hold nem ad többé világosságot. (Ezekiel könyve 32, 7)

 • A fa magas volt és erõs, teteje az eget érte, és a föld határairól is lehetett látni. (Dániel könyve 4, 8)

 • Az a fa, amelyet láttál, magas és erõs, úgyhogy a teteje az eget éri és az egész földön lehet látni; (Dániel könyve 4, 17)

 • te magad vagy, ó király. Naggyá, hatalmassá lettél, nagyságod egyre gyarapodott, elérte az eget és hatalmad a föld határát. (Dániel könyve 4, 19)

 • Eszüket félretették, szemüket meg lesütötték, hogy ne lássák az eget és ne emlékezzenek az igazságos ítéletekre. (Dániel könyve 13, 9)

 • A király egyszer szóvá tette: "Miért nem imádod Bélt?" Azt felelte neki: "Nem imádok kéz alkotta bálványt, csak az élõ Istent (imádom), aki az eget és a földet teremtette, és akinek hatalma van minden élõlény fölött." (Dániel könyve 14, 5)

 • Igen, ezt mondja a Seregek Ura. Még egy kis idõ, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet. (Aggeus könyve 2, 6)

 • Mondd meg Zerubbábelnek, Júda helytartójának: Megrendítem az eget és a földet. (Aggeus könyve 2, 21)

 • Ennek hallatára egy szívvel-lélekkel Istenhez emelték szavukat: - "Uram, te alkottad az eget, a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. (Apostolok Cselekedetei 4, 24)

 • "Emberek, mit csináltok? - kiáltották. - Mi is emberek vagyunk, akárcsak ti, és éppen azt hirdetjük nektek, hogy ezektõl a bálványoktól forduljatok az élõ Istenhez, aki az eget, a földet és a tengert alkotta s mindent, ami csak van benne. (Apostolok Cselekedetei 14, 15)

 • Hangja akkor a földet rendítette meg, most pedig ezt ígéri: "Még egyszer megrendítem, de nemcsak a földet, hanem az eget is." (Zsidóknak írt levél 12, 26)


“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina