Fondare 1478 Risultati per: egész

 • Így Efron telke, amely Machpelában Mamrétól keletre feküdt, a telek a rajta levõ barlangokkal, s körös-körül a telek egész területén levõ fákkal (Teremtés könyve 23, 17)

 • Akkor Ábrahám így szólt háza legidõsebb szolgájához, aki egész vagyonát kezelte: "Tedd kezedet a csípõm alá! (Teremtés könyve 24, 2)

 • Ábrahám egész vagyonát Izsáknak adta. (Teremtés könyve 25, 5)

 • Azután Abimelek megparancsolta az egész népnek: "Aki ezzel a férfival vagy ezzel az asszonnyal erõszakoskodik, halállal bûnhõdik." (Teremtés könyve 26, 11)

 • De megtudta Lábán fiainak beszédét, akik ezt mondták: "Jákob mindent magához ragadott, ami apánké volt, apánk vagyonából egész gazdagságot szerzett." (Teremtés könyve 31, 1)

 • Ti tudjátok, hogy egész erõmmel szolgáltam atyátoknak. (Teremtés könyve 31, 6)

 • Ha azt mondta: a pettyes állatok legyenek a tieid, akkor az egész nyáj pettyes borjakat ellett, ha azt mondta: a csíkos állatok legyenek a béred, akkor az egész nyáj csíkos állatokat ellett. (Teremtés könyve 31, 8)

 • Valóban, az egész gazdagság, amit Isten elvett apánktól, a mienk és a fiainké. Ezért most tégy meg mindent, amit Isten parancsolt neked!" (Teremtés könyve 31, 16)

 • Ráchel azonban fogta a házi isteneket, a teve nyergébe tette és ráült. Lábán átkutatta az egész sátrat, de nem talált semmit. (Teremtés könyve 31, 34)

 • és az egész táboromat átkutatod? Mit találtál házi holmijaidból? Tedd az én és a te rokonaid elé, õk döntsenek közöttünk. (Teremtés könyve 31, 37)

 • Erre õ megkérdezte: "Mit akartál azzal az egész táborral, amellyel találkoztam?" "Kegyelmet akartam találni uram színe elõtt" - válaszolta. (Teremtés könyve 33, 8)

 • De õ ezt válaszolta neki: "Uram tudja, hogy a gyerekek még gyengék, s a nyájból meg a barmok közül a szoptató állatok ápolásra szorulnak. Hacsak egy nap is túlságosan megerõltetjük õket, az egész nyáj tönkremegy. (Teremtés könyve 33, 13)


“Se precisamos ter paciência para suportar os defeitos dos outros, quanto mais ainda precisamos para tolerar nossos próprios defeitos!” São Padre Pio de Pietrelcina