Fondare 1164 Risultati per: aztán

 • Aztán vetesd le Áronról öltözékét és add fiára, Eleazárra, Áron pedig megtér ott övéihez és meghal." (Számok könyve 20, 26)

 • Aztán Mózes levétette Áronnal öltözékét, és fiára, Eleazárra adta, Áron pedig meghalt a hegy csúcsán. Mózes és Eleazár lejöttek a hegyrõl, (Számok könyve 20, 28)

 • Mózes Jazert is kikémleltette, aztán elfoglalták a neki alárendelt helységekkel együtt, és kiûzték az ott lakó amoritákat. (Számok könyve 21, 32)

 • Most aztán gyorsan kotródj haza! Az volt a szándékom, hogy gazdagon megjutalmazlak. De az Úr megfosztott jutalmadtól." (Számok könyve 24, 11)

 • Aztán rátette kezét, s azzal ráruházta tisztségét is, ahogy az Úr Mózes által elrendelte. (Számok könyve 27, 23)

 • A hetedik nap aztán ismét gyûljetek egybe a szentélynél, s akkor se végezzetek semmiféle szolgai munkát. (Számok könyve 28, 25)

 • "Állj bosszút a midiánitákon Izrael fiaiért! Aztán meg kell térned törzsed tagjaihoz." (Számok könyve 31, 2)

 • Az Eskol völgyéig fölmentek, megnézték a földet, aztán elvették Izrael fiainak a kedvét, úgyhogy nem akartak bevonulni abba az országba, amelyet az Úr adott nekik. (Számok könyve 32, 9)

 • Aztán útra keltek és a Sás-tengernél telepedtek le. (Számok könyve 33, 10)

 • Aztán vegyétek birtokba a földet, és lakjatok rajta. Mert nektek adom az országot, legyen a birtokotok. (Számok könyve 33, 53)

 • aztán forduljon délre, kerülje meg a Skorpió-magaslatot, szelje át Cin pusztáját és délen érje el Kádes-Barneát. Aztán Hacar-Addar felé tartson, majd érintse Acmont. (Számok könyve 34, 4)

 • Aztán folytatódjék a határ Szifron felé és Hacar-Enan legyen a vége. Ez legyen északi határotok. (Számok könyve 34, 9)


“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina